Avem îndrăzneală (1 Ioan 5,13-21)

Cuvântul tradus aici prin îndrăzneală înseamnă şi „încredere”, „asigurare”, „curaj” (Fapte 4,29.31) dar şi „clar”, „desluşit” (Ioan 16,25.29).

Faptele Apostolilor 4

29Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala,
31După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Ioan 16

25V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
29Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbeşti desluşit, şi nu spui nici o pildă.

Potrivit cu Evrei 4,16 şi 10,19, creştinii pot să se apropie de tronul lui Dumnezeu cu încredere deplină. De ce? În primul rând, pentru că Fiul Său Şi-a vărsat sângele la cruce pentru ei. În al doilea rând, pentru că El S-a înălţat la cer ca să slujească acolo ca Mare Preot în favoarea lor.

Evrei 4

16Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 10

19Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt,

Acelaşi cuvânt este folosit şi de Ioan în 1 Ioan 4,17 când spune că „avem deplină încredere în ziua judecăţii”. Creştinilor nu le este frică de judecată. Ei se bizuiesc pe ceea ce a făcut Domnul pentru ei. Ei nu se încred în ei înşişi sau în ceea ce au făcut sau vor face. Ei îşi pun încrederea în întregime în Isus.

Un alt mod în care Ioan exprimă ideea de încredere este repetarea cuvântului ştim din ultima parte a primei epistole. Cuvântul acesta se găseşte în cuprinsul epistolei numai de două ori (1 Ioan 3,2.14), însă în încheierea epistolei apare de cinci ori şi subliniază mai mult tema încrederii.

1 Ioan 3

2Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
14Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.

1. Potrivit textelor următoare, cu privire la ce putem avea încredere?

1 Ioan 5

13V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

1 Ioan 5

15Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

1 Ioan 5

18Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

1 Ioan 5

19Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.

1 Ioan 5

20Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

În 1 Ioan 5,13, apostolul spune să ştiţi şi aminteşte despre asigurarea mântuirii. Începând de la versetul 15, el subliniază că rugăciunile noastre sunt ascultate. Putem avea încredere. În versetul 18, cuvântul ştim este urmat de făgăduinţa ocrotirii divine. În versetul 19, ştim este urmat de gândul minunat al apartenenţei la Dumnezeu, iar 1 Ioan 5,20 afirmă că ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi de aceea, prin El, putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi suntem în El. Aşadar, creştinii au încredere în ceea ce priveşte relaţia lor cu Dumnezeu, viaţa lor de rugăciune, situaţia lor prezentă şi viitorul lor.

De câte ori ai căzut în descurajare luna trecută, săptămâna trecută sau chiar azi? Dacă ţi-am sugera să ţii cont de câte ori te-ai descurajat, ai ajunge şi mai deprimat. Ştim cât suntem de slabi. Cum te ajută conştienţa slăbiciunii tale să îţi pui încrederea în Isus, şi nu în tine însuţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO