Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 3,36, Fapte 4,29, 1 Cor. 9,27; Evr. 4,16; 1 Ioan 5,13-21; Apoc. 12,9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.” (1 Ioan 5,14)

Benjamin Franklin a spus odată că în viaţa aceasta există numai două lucruri sigure: moartea şi taxele. Mai există însă un al treilea lucru cert: viaţa este plină de incertitudini!

Nu ştim cât de sigur este locul de muncă pe care îl avem. Nimic nu ne garantează protecţia faţă de boală, terorism, război şi dezastre naturale. Când mergem la culcare, nu avem nicio garanţie că ne vom trezi a doua zi de dimineaţă.

Aceasta fiind situaţia, ne străduim din răsputeri şi încercăm să ne protejăm cât mai bine posibil. Totuşi eforturile noastre, oricât de mari, nu ne oferă nicio garanţie.

Dar ce putem spune despre Dumnezeu şi despre făgăduinţele Sale pentru noi? Sunt ele sigure sau nu? Cum putem să trăim fără încredere şi fără certitudini în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu? Relaţia noastră cu El şi viaţa împreună cu El pentru totdeauna sunt mai importante decât orice altceva. Ce ne spune Ioan despre acest subiect foarte important pentru viaţa noastră?

O privire asupra studiului

În ce putem avea încredere? Ce putem face ca să nu transformăm încrederea în încumetare? Putem avea încredere că rugăciunile noastre vor primi răspuns? Cum ne ocroteşte Dumnezeu de Satana? Cum putem să ajungem la cunoaşterea de Dumnezeu?

Pentru studiul Bibliei la rând: Ezechiel 4 26

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO