Citeşte 2 Petru 2 şi capitolul „Spiritul lumesc în biserică”, pag. 191, 192, din Mărturii, vol. 2, de Ellen G. White.

2 Petru, 1
2 Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!

Cineva poate să întrebe ce rol are 1 Ioan 2,29, în discuţia despre învăţătorii mincinoşi. Este evident că învăţătura falsă despre Isus era însoţită de un anumit stil de viaţă înşelător. La fel se întâmplă şi azi. Atacul asupra unei doctrine creştine duce la punerea sub semnul întrebării a altor doctrine şi, mai devreme sau mai târziu, nu numai aspectele teoretice vor fi afectate, ci şi practica. Oamenii ajung să nu mai ducă o viaţă neprihănită. Ei intră într-un cerc vicios, o spirală a decăderii, din care se poate ieşi numai cu ajutorul lui Isus, al învăţăturilor Sale şi al vieţii Sale exemplare.

1 Ioan, 2
29 Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.

„Duhul n-a fost dat – şi nici nu va fi revărsat vreodată – pentru a da la o parte Biblia, căci Scripturile declară lămurit: Cuvântul lui Dumnezeu este măsura prin care trebuie să fie puse la probă orice învăţătură şi orice experienţă. Apostolul Ioan spune: ’Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi’ (1 Ioan 4,1).” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 9 (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2008).

Întrebări pentru discuţie

1. Adventiştii aşteaptă de mult timp revenirea Domnului Isus. Ce înseamnă pentru noi să trăim în „ceasul de pe urmă”? Dacă acest „ceas” durea ză de aproape două mii de ani, ce să înţelegem de aici şi cum să trăim azi?
2. Ce ai inclus în lista de metode practice prin care să rămâi în Hristos? Ce poţi învăţa de la ceilalţi membri ai grupei?
3. Care sunt atitudinile care trădează că avem duhul lui Antihrist în relaţia noastră cu ceilalţi?
4. Cu ce dificultăţi legate de înţelegerea Bibliei se confruntă membrii bisericii? Cum putem să învăţăm să avem încredere în ea, în ciuda acestor dificultăţi? Cum putem să-i ajutăm pe ceilalţi care nu pot să creadă în Biblie din cauza lucrurilor pe care nu le înţeleg sau care nu le plac?
5. Cum putem, la nivel de biserică, să ne raportăm la foştii membri care acum ne atacă în mod deschis? Ce atitudine să adoptăm faţă de ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO