3. Creştinii sunt sfătuiţi să nu iubească lumea. Ce semnificaţie are cuvântul lume în Scriptură? Ioan 12,19; 15,19; Fapte 17,24; Rom. 1,20; Col. 2,8; 1 Tim. 6,7; Iacov 4,4; Apoc. 11,15.

Ioan, 12
19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se duce după El!”

Ioan, 15
19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

Faptele apostolilor, 17
24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.

Romani, 1
20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

Coloseni, 2
8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.

1 Timotei, 6
7 Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.

Iacov, 4
4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Apocalipsa, 11
15 Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”

______________________________________________________________________________________________

Cuvântul cosmos (tradus cu „lume”) înseamnă universul, pământul, omenirea, domeniul existenţei, stilul de viaţă care I se opune lui Dumnezeu. El apare de peste 20 de ori în 1 şi 2 Ioan. Lumea are nevoie de mântuire (1 Ioan 4,14), însă este ostilă faţă de Dumnezeu şi poporul Său (1 Ioan 3,13). Ea zace sub puterea celui rău (1 Ioan 5,19), iar profeţii mincinoşi, antihriştii şi amăgitorii s-au răspândit în lume (1 Ioan 4,1.3; 2 Ioan 7). Este rău să ai bunurile lumii, dar este bine să le împarţi la cei nevoiaşi (1 Ioan 3,17). În sfârşit, lumea trebuie biruită (1 Ioan 5,4.5). În epistolele lui Ioan, cuvântul lume are în general conotaţii negative, întrucât lumea este răzvrătită împotriva lui Dumnezeu.

1 Ioan, 4
14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

1 Ioan, 3
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea.

1 Ioan, 5
19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.

1 Ioan, 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

2 Ioan, 1
7 Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!

1 Ioan, 3
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?

1 Ioan, 5
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

În Scriptură apare o dilemă interesantă în ceea ce priveşte modul în care trebuie să ne raportăm la lume. Pe de o parte, ni se spune să nu iubim lumea, iar pe de altă parte, Biblia ne arată clar că Dumnezeu iubeşte lumea (Ioan 3,16). Totodată, ni se spune să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume, deşi suntem sfătuiţi în repetate rânduri să-i iubim pe oameni, însă este evident că oamenii se află în lume.

Ioan, 3
16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

4. Cum putem să-i iubim pe oameni, dar să nu iubim lumea, când lumea este alcătuită în primul rând din oameni? De care lucruri din lume nu trebuie să ne legăm inima? Vers. 15 şi 16
______________________________________________________________________________________________

Ioan nu ne spune că ar trebui să-i urâm pe oameni sau că ar trebui să desconsiderăm planeta Pământ; dimpotrivă, ar trebui să urâm lucrurile din lume care ne împiedică să cunoaştem şi să experimentăm personal dragostea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să stăm departe de lucrurile din lume care ne împiedică să avem acea relaţie cu Dumnezeu care duce la mântuire.

Fii foarte sincer cu tine însuţi. Care sunt lucrurile din lume pe care le iubeşti? Există în lume lucruri care în ele însele nu sunt rele, dar pe care le iubeşti mai mult decât pe Dumnezeu? Cum vei reuşi să renunţi la ele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO