După ce subliniază importanţa ascultării de porunci (1 Ioan 2,3.4) Ioan prezintă în versetele 7 şi 8 „o poruncă nouă”. Despre ce poruncă este vorba? Găsim răspunsul în Ioan 13,34, unde este folosită aceeaşi expresi„o poruncă nouă”.

1 Ioan, 2
3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

Ioan, 13
34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

6. Citeşte Ioan 13,34. Cum te ajută contextul (întregul capitol) să înţeleg această poruncă?

Ioan, 13
34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

După ce le-a explicat ucenicilor Săi ce înseamnă să slujeşti (şi anume să te cobori şi să îndeplineşti sarcina pe care o avea robul, de a spăla picioarele oaspeţilor), Isus dă această „poruncă nouă”: ucenicii trebuie să se iubească unul pe altul aşa cum i-a iubit El.

O situaţie asemănătoare apare şi în 1 Ioan 2,6-8. După ce îi îndeamnă să trăiască la fel cum a trăit Isus, Ioan le îndreaptă atenţia spre porunca Sa din Ioan 13. Această legătură cu Ioan 13,34.35 ne ajută să descoperim semnificaţia pasajului 1 Ioan 2,7.8. Porunca la care se referă Ioan este porunca despre dragostea frăţească.

1 Ioan, 2
6 Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.
7 Preaiubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Ioan, 13
34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

1 Ioan, 2
7 Preaiubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Dar de ce afirmă el că nu este o poruncă nouă, ci una veche? Fiindcă porunca de a-l iubi pe aproapele exista deja în Vechiul Testament (Lev. 19,18). Când Ioan scria această epistolă, „porunca nouă” a lui Isus din Ioan 13,34 era deja în vigoare de mulţi ani.

Leviticul, 19
18 Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

Ioan, 13
34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

Totuşi, într-un anumit sens, porunca aceasta era nouă prin aceea că era împlinită neîncetat în viaţa lui Isus – „în El” (1 Ioan 2,6) – şi trebuia să fie împlinită şi de urmaşii Lui – „cu privire la voi” (vers. 8 ) – într-un mod nou, datorită erei noi inaugurate la prima venire a lui Isus – „întunericul se împrăştie şi lumina adevărată şi răsare chiar” (vers. 8).

1 Ioan, 2
6 Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

În sfârşit, Legea lui Dumnezeu uneşte prima parte a pasajului (1 Ioan 2,3-6) cu a doua (1 Ioan 2,7.8). Poruncile sunt sintetizate în porunca de a ne iubi unii pe alţii. A umbla în lumină şi a trăi ca Isus înseamnă a păzi poruncile şi a ne iubi unii pe alţii.

1 Ioan, 2
3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6 Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

1 Ioan, 2
7 Preaiubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Când ai „spălat” ultima oară picioarele cuiva, vorbind la figurat? Dacă nu ai mai făcut de mult acest lucru, ce îţi spune acest fapt despre tine şi despre modul în care te porţi cu ceilalţi? De ce ne este atât de greu să ne sacrificăm şi să le slujim altora?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO