Păzirea poruncilor (1 Ioan 2,3-5)

Oricine poate să declare că Îl cunoaşte pe Dumnezeu. De altfel, mulţi oameni au făcut această declaraţie în vremea lui Ioan şi mulţi o fac şi în vremea noastră. Însă este uşor să vorbeşti.

3. Care era pentru Ioan dovada palpabilă că un om Îl cunoaşte pe Dumnezeu? Ce ne mai spune el în această privinţă? Ioan 14,15.21; Ioan 15,10; 1 Ioan 3,22.24; 5,3; Apoc. 12,17; 14,12. Ce legătură există între aceste versete? Ce argumente ne aduc ele în favoarea păstrării Legii?

Ioan, 14
15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.”

Ioan, 15
10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui.

1 Ioan, 3
22 Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.
24 Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.

1 Ioan, 5
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

Apocalipsa, 12
17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Apocalipsa, 14
12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

_______________________________________________________________________________________________

Păzirea poruncilor este foarte importantă pentru Ioan şi pentru Isus. Gândul acesta apare destul de des în scrierile lui Ioan. Păzirea poruncilor este semnul că Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Domnul Isus şi că Îi iubim. Dragostea şi ascultarea sunt strâns legate una de cealaltă. Pronumele folosit aici poate face referire atât la Dumnezeu Tatăl, cât şi la Domnul Isus şi este oarecum ambiguu – probabil este folosit astfel în mod intenţionat. 1 Ioan 2,4 prezintă acelaşi adevăr, însă la forma negativă şi probabil că face referire la pretenţia acelora care susţineau că se poate ajunge la cunoaşterea de Dumnezeu fără păzirea poruncilor. Ioan combate această idee cu fermitate şi îi numeşte mincinoşi pe susţinătorii ei.

1 Ioan, 2
4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

4. De ce este păzirea Legii un indiciu al cunoaşterii de Dumnezeu? Concret, cum putem să arătăm că Îl cunoaştem prin faptul că păzim Legea? Ce relaţie există între cele două?
_______________________________________________________________________________________________

Cunoaşterea de Dumnezeu despre care vorbeşte Biblia nu constă doar într-o luare la cunoştinţă a faptelor. Cunoaşterea aceasta reprezintă temelia unei relaţii bazate pe iubire. Nu poţi să iubeşti cu adevărat o persoană pe care nu o cunoşti. Şi dacă iubeşti pe cineva, vei acţiona în consecinţă. Soţul care îşi iubeşte soţia cu adevărat nu o va înşela. Chiar dacă îi mărturiseşte zi şi noapte că o iubeşte, dar faptele lui nu dau dovadă că o iubeşte, prin aceasta este un mincinos, ca să folosim cuvintele lui Ioan.

Ce alte analogii te ajută să înţelegi că ascultarea noastră, faptele noastre sunt inseparabil legate de cunoaşterea lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO