Majoritatea oamenilor din lumea noastră consideră că trupul le aparţine şi că ei decid absolut tot ce se întâmplă cu el. Acest lucru este valabil nu numai în cazul unui mare număr de femei care pretind că sunt libere să hotărască dacă ar trebui să recurgă la avort sau nu, dar şi în cazul multor oameni care cred că pot să folosească substanţe ilegale sau alimente nesănătoase ori să aibă relaţii sexuale cu oricâţi parteneri îşi doresc.

3. Citeşte 1 Corinteni 6,19.20. Ce ne spun aceste versete cu privire la corpul nostru? Cum putem aplica aceste învăţături în viaţa noastră?

1 Corinteni, 6
19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

________________________________________________________________________________________________

Contextul imediat ne indică faptul că apostolul Pavel se referă în mod special la a abuza de corpul nostru prin imoralitate sexuală. Din nefericire, acest fapt este la fel de relevant în vremea noastră ca şi în Corintul antic, o cetate cunoscută pentru perversiunea locuitorilor ei. Ideea fundamentală este aceea că nu trebuie să „păcătuim împotriva trupului nostru”, deoarece noi nu suntem ai noştri. În primul rând, am fost creaţi de Dumnezeu prin Isus Hristos. El este Creatorul nostru şi, prin urmare, suntem răspunzători înaintea Sa pentru tot ce facem. În al doilea rând, El este Răscumpărătorul nostru, Cel care ne-a cumpărat „cu un preţ”.

Isprăvnicia în ceea ce priveşte trupul nostru constă şi în grija faţă de sănătatea noastră. Ea înseamnă să avem grijă nu numai ce şi cât mâncăm, dar şi să ne odihnim cât trebuie şi să ne menţinem în formă printr-o activitate fizică adecvată. Nici nu se mai pune problema eliminării substanţelor care dau dependenţă sau care sunt dăunătoare într-un fel sau altul.

Şi în această privinţă este nevoie de o atitudine echilibrată. „Nu trebuie să ne preocupe sănătatea în sine. Ea trebuie să facă parte din stilul de viaţă creştin şi să devină aproape un instinct. Preocuparea exagerată faţă de sănătate poate deveni o formă de idolatrie, care se interpune în relaţia noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fim sănătoşi ca să Îi putem sluji lui Dumnezeu, dar sănătatea nu este un scop în sine.” – Leo R. Van Dolson şi J. Robert Sprangler, Healthy, Happy, Holy [Sănătoşi, fericiţi, sfinţi] (Washington, D.C.: Review and Herald® Publishing Association, 1975), pag. 43

Analizează principiile de sănătate (nu doar pe cele de alimentaţie) pe care le urmezi. Ce îmbunătăţiri trebuie să aduci? Ce schimbări trebuie să faci? Ce te împiedică să începi chiar acum?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO