Este evident că isprăvnicia creştină nu se referă doar la bani, ci şi la bani. Banii sunt importanţi pentru noi şi au un rol principal în isprăvnicie.

4. Citeşte textele următoare: Lev. 27,30; Deut. 8,18; Ps. 50,12, Mal. 3,8-10; Mat. 6,31; Mat. 23,23. Ce lecţii putem extrage de aici? Compară răspunsurile tale cu afirmaţiile de mai jos:

Leviticul, 27
30 Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.

Deuteronomul, 8
18 Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.

Psalmii, 50
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

Maleahi, 3
8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.
9 Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!
10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Matei, 6
31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”

Matei, 23
23 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

_______________________________________________________________________________________________

Adevărul numărul unu: Totul Îi aparţine lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor. El ne dă putere să muncim şi să ne întreţinem. Cei care spun Totul se datorează faptului că am muncit mult uită un adevăr vital, şi anume acela că Dumnezeu le-a dat putere să câştige banii respectivi.

Adevărul numărul doi: Dumnezeu este pe primul loc în tot ce avem şi în tot ce facem, inclusiv în modul în care folosim banii. Înainte să îi cheltuieşti, ai grijă să pui deoparte zecimea şi darurile. Apoi, cheltuieşte ce a mai rămas în mod responsabil, conştient că isprăvnicia include folosirea întregii sume pe care ai primit-o.

Adevărul numărul trei: Dumnezeu doreşte ca omul să Îi înapoieze cel puţin zece procente din venit. Acesta este un principiu din Vechiul Testament şi nu a fost anulat niciodată. În timpul Vechiului Testament, zecimea era primită de preoţi şi era folosită pentru susţinerea serviciilor de la sanctuar. La fel şi astăzi, zecimile noastre sunt primite şi întrebuinţate pentru susţinerea misiunii mondiale a bisericii, misiune pe care i-a încredinţat-o Dumnezeu.

Adevărul numărul patru: Cu cât darul nostru este mai mare, cu atât primim o binecuvântare mai mare. Încearcă şi vei vedea cât de adevărate sunt cuvintele: „Este mai ferice să dai decât să primeşti” (Fapte 20,35).

Oamenii vorbesc mult despre un lucru în care cred, dar, dacă nu sunt dispuşi şi să investească bani în acel lucru, vorbele lor sunt inutile. Ce spun zecimile şi darurile tale despre ceea ce ai în inimă? Ce spun ele despre credinţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO