Există o abundenţă de cărţi şi de cursuri pe tema administrării timpului. Ele îi ajută pe oameni să îşi folosească mai bine timpul. Multor creştini le-ar prinde bine să le citească sau să participe la un seminar de acest gen. Însă există anumite aspecte legate de folosirea timpului pe care le putem învăţa numai din Biblie şi îndeosebi studiind viaţa lui Isus.

2. Ce învăţăm din Evanghelii despre modul în care Şi-a folosit Isus timpul? Care sunt elementele demne de notat, în afară de programul Său încărcat? Ce alte pasaje te pot ajuta să obţii mai multe informaţii?

Matei, 4
23 Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Marcu, 1
29 După ce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan, în casa lui Simon şi a lui Andrei.
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri: şi îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

Luca, 4
16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,

Ioan, 2
1 A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.
2 Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
3 Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”
4 Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”
5 Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice”.
6 Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă”. Şi le-au umplut până sus.
8 „Scoateţi acum”, le-a zis El, şi „aduceţi nunului.” Şi i-au adus:
9 Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau); – a chemat pe mire,
10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”
11 Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Ioan, 12
2 Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El.

Pentru viaţa noastră tumultuoasă, exemplul lui Isus este înviorător şi demn de imitat. Isus trudea mult şi era cu totul dedicat misiunii Sale. Însă avea grijă să nu piardă binecuvântările Sabatului. Evangheliile ne arată foarte clar că El Îşi lua timp pentru Tatăl Său, pentru prieteni, pentru relaxare şi pentru o masă bună. Acest mod de administrare a timpului (sau, mai bine zis, de isprăvnicie a timpului) se va dovedi o binecuvântare pentru toţi cei care îl vor aplica.

Biblia nu îi laudă pe oamenii care muncesc exagerat şi nici pe cei care sunt prea comozi. Ca întotdeauna, ea ne recomandă atitudinea echilibrată: să facem ce trebuie făcut, dar fără să ajungem la epuizare emoţională sau fizică. Dumnezeu este Stăpânul timpului nostru. Noi demonstrăm acest lucru prin faptul că păzim Sabatul şi prin timpul pe care îl devotăm rugăciunii şi închinării. Cei dragi ai noştri au dreptul la o parte din timpul nostru. Apoi trebuie să alocăm timp muncii, recreerii şi multor altor lucruri. De asemenea, trebuie să ne luăm un timp important şi pentru biserică. Însă trebuie să păstrăm mereu echilibrul, ca să nu cădem într-o capcană sau în alta.

Care este tendinţa ta generală: să nu faci suficient de mult sau să faci prea mult? Cum poţi să duci o viaţă mai echilibrată în ceea ce priveşte administrarea timpului? De ce este important să ai o viaţă echilibrată?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO