Dacă s-ar fi oferit un premiu pentru explicaţia cea mai clară dată vreodată unui concept profund şi amplu, Isus l-ar fi câştigat cu uşurinţă pentru parabola talanţilor.

1. Citeşte Matei 25,14-30. Care este mesajul de bază pe care vrea să-l transmită Isus aici?

Matei, 25
14 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa.
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.
16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
17 Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei.
18 Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.
20 Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.’
21 Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’
22 Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.’
23 Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
24 Cel ce nu primise decât un talant, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai vânturat:
25 mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’
26 Stăpânul său i-a răspuns: ,Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng de unde n-am vânturat;
27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28 Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29 Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

_______________________________________________________________________________________________

Realitatea numărul unu
: Cu toţii avem talanţi. Să observăm că toţi robii din parabolă primesc cel puţin un talant. Niciunul dintre ei nu rămâne fără vreun talant. Acesta este primul adevăr pe care dorea să-L imprime în mintea ucenicilor.

Realitatea numărul doi: Nu avem toţi acelaşi număr de talanţi. Acesta este un fapt pe care trebuie să-l acceptăm. Unii oameni sunt înzestraţi cu mai mulţi talanţi, pe când alţii nu. Cei care au mai mulţi talanţi nu trebuie să-i desconsidere niciodată pe cei care au mai puţini. Ideea transmisă de Isus este clară: nu contează în primul rând numărul talanţilor; ceea ce contează este ce facem noi cu ceea ce am primit.

Realitatea numărul trei: Unii refuză să îşi folosească talanţii. Unii nici măcar nu reuşesc să-şi descopere talanţii. Din nefericire, nimeni nu le aminteşte de darurile pe care le au. Sau poate că şi-au dat seama ce talanţi au, dar, dintr-un motiv sau altul, refuză să depună efortul de a-i întrebuinţa.

Realitatea numărul patru: Neîntrebuinţarea talanţilor este o faptă gravă. „Robul netrebnic” nu mai primeşte o a doua şansă. El este aruncat „în întunericul de afară; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat. 25,30) – descrierea simbolică a stării de nefiinţă din moartea a doua. Neîntrebuinţarea darurilor pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu ne periclitează nu numai viaţa aceasta, ci şi viaţa veşnică. Aceasta înseamnă că îndeplinirea cu credincioşie a activităţii de ispravnic este un lucru important pentru experienţa noastră creştină, este o caracteristică esenţială a uceniciei.

Care sunt darurile tale? Ce faci cu ele? Le foloseşti numai în interes personal şi pentru a-ţi îndeplini dorinţele sau le foloseşti şi în slujba Domnului? De ce este importantă întrebarea aceasta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO