Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Deut. 8,18; Ps. 50,12; Mat. 24,46; 25,14-30; Luca 4,16; 1 Cor. 6,19.20.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Pentru că celui ce are i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are!” (Matei 25,29)

Isprăvnicia nu înseamnă numai administrarea resurselor financiare şi grija ca Dumnezeu să primească cele zece procente. Ea presupune mult
mai mult decât atât.

„Cuvântul ispravnic este greşit înţeles şi chiar necunoscut în societatea noastră. În vocabularul modern nu avem niciun termen care să transmită sensul lui deplin. Termenul supraveghetor nu reuşeşte să surprindă ideea responsabilităţii care îi revine ispravnicului. Termenul manager (administrator) nu reuşeşte să definească relaţia dintre proprietar şi ispravnic. Custode este un termen care denotă prea multă pasivitate. Termenul agent a devenit în zilele noastre prea înrudit cu interesul personal. Ambasador are conotaţii politice şi nu include şi sensul de slujitor. Gardian este prea administrativ şi îşi pierde sensul individual. Tutore este legat în exclusivitate de responsabilităţile părinteşti.” – R. Scott Rodin, Stewards in the Kingdom [Ispravnicii Împărăţiei], (Downers Grive, Ill.: InterVarsity Press, 2000), pag. 27

Scurtă prezentare a studiului: Cum întrebuinţez talentele, timpul, resursele materiale şi tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu în grijă? Când îmi îndeplinesc responsabilităţile, Îl am în vedere pe Creatorul şi Răscum părătorul meu? Aceasta este isprăvnicia.

Pentru studiul Bibliei la rând: Iov 1534

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO