Dacă eşti ucenic înseamnă că recunoşti că ai un învăţător, că te supui cuiva pe care vrei să îl urmezi şi căruia vrei să îi slujeşti. Modul în care ne raportăm la ceilalţi se poate observa din felul în care ne adresăm lor.

8. Cum Îl numeau ucenicii pe Hristos? Ioan 20,28; 1 Cor. 16,22

Ioan, 20
28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

1 Corinteni, 16
22 Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata” (Domnul nostru vine!).

_________________________________________________________________________________________________

În Noul Testament există mai multe nume date lui Isus. El este numit Fiul lui Dumnezeu, dar şi Fiul omului sau Mesia. În sute de ocazii, este numit Domnul. Cuvântul acesta, care avea la început o aplicaţie generală, a căpătat o semnificaţie specială pentru primii creştini. Împăratul roman pretindea că este divin şi dorea ca oamenii să îl numească domn. Prin mărturisirea că Hristos, şi nu cezarul roman, este Domnul lor suprem, creştinii nu îşi exprimau doar o opinie. Era o problemă de viaţă şi de moarte. Cei care locuiau între graniţele Imperiului Roman trebuiau să aibă un singur kyrios (domn), iar dacă atribuiau acest nume altcuiva decât împăratului, puteau plăti cu viaţa.

Aşadar, era nevoie de credinţă şi de o consacrare neclintită, ca să-L numeşti „Domn” pe Isus. Nici în zilele noastre nu este puţin lucru să Îl numeşti Domn pe Isus şi să o spui cu sinceritate. El este Domnul nostru, El este Stăpânul vieţii noastre, al cuvintelor şi al faptelor noastre.

9. Care este elementul-cheie care ne arată cât de sinceri suntem atunci când Îl numim pe Isus „Domn”? Mat. 7,22.23; Luca 6,46

Matei, 7
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

Luca, 6
46 De ce-Mi ziceţi: ,Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Una este să Îl numim pe Isus Domnul şi Dumnezeul nostru şi să mărturisim că avem credinţă în El şi că Îl iubim şi alta este să trăim în concordanţă cu această mărturisire. Isus a spus clar: loialitatea noastră faţă de El va fi demonstrată prin ascultarea de El şi de poruncile Lui. De fapt, cuvântul din Matei 7,23 tradus cu „fărădelege” înseamnă „călcare a legii”. Fără îndoială că un urmaş adevărat al lui Isus, un ucenic adevărat, va păzi poruncile Sale (Ioan 14,15).

Matei, 7
23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

Ioan, 14
15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Cum ar arăta biserica noastră, dacă toţi cei care mărturisesc a-L urma pe Hristos ar fi cu adevărat ucenicii Lui? Pe alţii nu-i poţi schimba, însă ce schimbări poţi să faci în viaţa ta, ca să te conformezi voinţei lui Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO