Pentru un comentariu referitor la chemarea ucenicilor, citeşte Ellen G. White, „L-am găsit pe Mesia”, pag. 132-143, din Hristos, Lumina lumii.

„Nu era destul pentru ucenicii lui Isus să fie instruiţi cu privire la natura Împărăţiei Sale. Ceea ce le trebuia era o schimbare a inimii, care să-i aducă în armonie cu principiile ei. Chemând la Sine un copilaş, Isus l-a aşezat în mijlocul lor; apoi, strângându-l cu gingăşie în braţe, El a zis: ’Dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor’. Simplitatea, uitarea de sine şi iubirea plină de încredere ale copilaşului sunt însuşiri pe care cerul le apreciază. Acestea sunt caracteristicile adevăratei măriri.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 437

Întrebări pentru discuţie

– Răspundeţi în cadrul grupei la întrebarea despre preţul uceniciei. Ce sacrificii aţi făcut, fiecare personal, ca să-L urmaţi pe Domnul. De ce credeţi că a meritat să faceţi acele sacrificii?
– Ce putem face ca să-i ajutăm pe cei de curând convertiţi să fie ucenici mai buni? De ce calitatea de ucenic înseamnă mai mult decât simpla acceptare intelectuală a unui număr de doctrine şi decât simpla credinţă că Isus a murit pentru păcatele noastre?
– Suntem chemaţi să fim ucenicii lui Isus. În acelaşi timp, trebuie să ne respectăm şi conducătorii. Este corect să ne considerăm ucenicii unui conducător pământesc pe care îl respectăm şi pe care îl luăm drept model? Dacă da, cum putem să facem lucrul acesta fără a uita cui Îi datorăm supunerea absolută?
– Cum putem să ne împotrivim dorinţei omeneşti păcătoase după înălţare de sine, după flatare, după putere şi prestigiu? De ce această dorinţă este contrară calităţii de ucenic al lui Hristos?

Rezumat: A fi ucenicul lui Hristos nu este simplu. Este nevoie de multă convingere, de tenacitate şi de dispoziţia de a-L urma pe Domnul, indiferent de suferinţa pe care o presupune acest lucru. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă a trăi prin credinţă, a avea încredere în Dumnezeu chiar şi în momentele cele mai grele. Înseamnă a fi gata să mori faţă de tine însuţi şi să trăieşti pentru alţii şi pentru slava lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO