Semnele uceniciei: ascultarea şi loialitatea

Pe lângă faptul că le împărtăşea cunoştinţe ucenicilor Săi, Isus le explica Scriptura şi răspundea la numeroasele întrebări cu care Îl bombardau conducătorii spirituali din vremea Sa. Aceştia au sesizat ceea ce observaseră şi ceilalţi: El învăţa cu o putere care o întrecea pe cea a altor învăţaţi. El făcea distincţie între tradiţiile fără viaţă şi problemele reale ale vieţii, la care răspundea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii aveau nevoie să înveţe mai mult de-atât: ei trebuiau să înveţe cum să îşi supună voinţa şi dorinţele voinţei Celui Atotputernic.

3. Ce principiu al uceniciei este prezentat în următoarele texte? Matei 4,19; 9,9; Marcu 8,34

Matei, 4
19 El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”

Matei, 9
9 De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine”. Omul acela s-a sculat, şi a mers după El.

Marcu, 8
34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

_________________________________________________________________________________________________

„Da, urmaţi-L atât în timpuri rele, cât şi în timpuri bune. Urmaţi-L în ajutorarea celor nevoiaşi şi singuri. Urmaţi-L uitând de voi, fiind bogaţi  în fapte de lepădare de sine şi în sacrificiu de sine, pentru a face bine altora; când sunteţi insultaţi, să nu răspundeţi cu insultă; arătaţi iubire şi împreună-simţire pentru neamul omenesc căzut. Lui nu I-a fost scumpă viaţa, ci a renunţat la ea pentru noi toţi. Urmaţi-L pe El, de la ieslea cea umilă până la cruce! El este pilda noastră.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, pag. 178

3. Care a fost reacţia lui Petru când majoritatea ucenicilor L-au părăsit pe Isus? Ioan 6,60-70

Ioan, 6
60 Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
62 Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.
64 Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred, şi cine era cel ce avea să-L vândă.
65 Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
66 Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.
67 Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”
68 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
69 Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”
70 Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”

_________________________________________________________________________________________________

Nu toţi ucenicii au rămas lângă Isus. Mulţi L-au părăsit. Petru a vorbit în numele restului ucenicilor, când şi-a mărturisit credinţa şi supunerea. În afară de Iuda, toţi s-au dovedit, în cele din urmă, a fi urmaşi credincioşi şi au devenit conducători în biserica primară, în ciuda faptului că s-au îndoit şi au fost dezamăgiţi atunci când Învăţătorul lor a fost arestat şi condamnat. Experienţa lor este foarte încurajatoare pentru noi. Mulţi dintre noi am trecut prin momente când hotărârea noastră de a fi ucenici nu mai era atât de puternică; dar, la fel ca în cazul apostolilor, aceasta nu înseamnă că nu putem depăşi astfel de situaţii trecătoare.

Dacă te-ar întreba cineva: „Cât de loial eşti faţă de Isus?”, ce i-ai răspunde? De ce? Ce dovezi vizibile ale loialităţii tale faţă de Isus poţi prezenta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO