Mai presus de orice ne-am putea imagina

Te-ai întrebat vreodată cum vor arăta cerul şi noul pământ? Ne vom recunoaşte unii pe alţii? Vom fi tineri mereu? Ce vom face acolo? Vom avea o ocupaţie? Sau vom cânta tot timpul imnuri de laudă? Vom putea călători în alte zone ale universului? Ne vom aminti ce am făcut aici, pe pământ? Nu suntem primii care punem aceste întrebări!

6. Ce doreau să afle saducheii despre viaţa de dincolo? Mat. 22,23-28

Matei, 22
23 În aceeaşi zi, au venit la Isus Saducheii, care zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare:
24 „Învăţătorule, Moise a zis: ,Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său, şi să-i ridice urmaş.’
25 Erau dar la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat, şi a murit; şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui.
26 Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea.
27 La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia.
28 La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.

7. Ce le-a răspuns Isus? Mat 22,29.30

Matei, 22
29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
30 Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.

Declaraţia lui Isus din Matei 22 face parte din discuţia Sa cu saducheii. Aceştia erau o grupare formată din conducători iudei care negau posibilitatea învierii în trup. Este evident că Isus nu a intenţionat să ofere o descriere completă a condiţiilor de care ne vom bucura în viaţa veşnică. Contextul arată clar că Isus dorea să sublinieze doar că moartea a fost biruită. El vrea să privim dincolo de realitatea morţii şi a învierii. Cei care mor nu sunt daţi uitării de Dumnezeu, din moment ce El Se consideră a fi încă Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov. Totuşi, remarca lui Isus ne arată clar şi că, în pofida asemănărilor (vom fi înviaţi cu identitatea personală unică pe care am avut-o în viaţa această trecătoare), vor exista şi destule deosebiri.

8. Care sunt lucrurile care nu vor mai exista pe noul pământ? Apoc. 21,1.4.22-27; 22,5

Apocalipsa, 21
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.

4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

22 În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei.
23 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.
24 Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.
26 În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.
27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

Apocalipsa, 22
5 Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

Cei cărora le place să îşi petreacă vacanţa pe litoral s-ar putea să fie dezamăgiţi să afle că marea nu va mai fi. Totuşi, pentru oamenii care au auzit pentru prima dată aceste cuvinte, marea era un pericol. Israelul era un popor care nu a călătorit niciodată pe mare. Israeliţii se temeau, pe bună dreptate, de adâncimile întunecate ale oceanelor. Se ştie, din cele câteva relatări din evanghelii, că până şi traversarea Mării Galileei putea fi o experienţă înspăimântătoare. Vizionarul Ioan ne spune că pe nou pământ, pe care Dumnezeu îl va crea, tot ceea ce ar putea reprezenta un pericol pentru noi sau care ar putea să ne ameninţe nu va mai fi. Vom fi pentru totdeauna în siguranţă!

Încearcă să-ţi imaginezi cum va arăta lumea fără boală, moarte, frică, pierdere; cum va arăta lumea în care ne vom dezvolta permanent din punctul de vedere al cunoaşterii şi al dragostei. Ce lucruri de aici ne ajută să ne imaginăm cum va fi acolo? Lasă-ţi imaginaţia să surprindă tabloul vieţii pe noul pământ. Ce îţi doreşti în mod deosebit să găseşti acolo?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO