Nu toţi oamenii vor fi mântuiţi. Unii vor fi pierduţi pentru totdeauna. Fiinţele umane au fost create cu libertatea de a alege. În legătură cu aceasta, cineva spunea odată: „Există numai două categorii de oameni: cei care spun ’facă-Se voia Ta, Doamne’” şi cei cărora Domnul le spune ’îţi respect alegerea; facă-se voia ta!’” În definitiv, nimeni nu a ales să vină la existenţă. Suntem aici doar pentru că am fost creaţi, fără să ni se ceară acordul. Dumnezeu ne oferă speranţa vieţii veşnice; rămâne ca noi să o alegem. Dacă nu o alegem, atunci ne vom întoarce în starea de nefiinţă din care am venit. Alegerea este a noastră.

3. Toţi oamenii au în faţă două opţiuni în ceea ce priveşte destinul lor final. Care sunt acestea? Mat. 25,46; Ioan 5,29; Apoc, 21,1-4.8

Matei, 25
46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

Ioan, 5
29 şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.

Apocalipsa, 21
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2 Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Apocalipsa, 21
8 Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Raiul este o realitate. Este locul unde se află Dumnezeu Tatăl şi celelalte Persoane ale Dumnezeirii, alături de oştirea îngerilor necăzuţi. Este locul unde vom ajunge dacă rămânem de partea lui Dumnezeu. Când Hristos Se va întoarce şi când va avea loc prima înviere, sfinţii înviaţi vor merge la cer împreună cu Domnul lor; acolo vor sta o mie de ani (Apoc. 20,4-6). După aceea, va avea loc o serie de evenimente care vor culmina cu crearea unui „cer nou” şi a unui „pământ nou” (Apoc. 21,1), unde cei răscumpăraţi vor locui pentru totdeauna.

Apocalipsa, 20
4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

Apocalipsa, 21
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.

Însă şi iadul este o realitate. Credinţa populară într-un loc în care păcătoşii vor fi torturaţi şi arşi toată veşnicia nu are un suport biblic. Şi nici ideea populară că, la sfârşit, toţi oamenii vor fi mântuiţi. Cei care resping vestea bună a mântuirii şi care refuză să asculte de Dumnezeu vor fi judecaţi şi condamnaţi şi vor primi moartea din care nu mai există nicio revenire la viaţă. Cei care cred că toţi oamenii vor fi mântuiţi argumentează că Dumnezeul dragostei nu va îngădui ca vreun om să piardă fericirea veşnică. Ei au dreptate că Dumnezeu este întruchiparea dragostei şi că El vrea să-i mântuiască pe toţi oamenii. Însă, din nefericire, nu toţi oamenii vor să fie mântuiţi. Hristos a arătat foarte clar acest lucru: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată.” Dar apoi adaugă: „Cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5,24.29).

Alegerea este a noastră. Raiul poate fi al nostru, dacă alegem să credem în Dumnezeu şi dacă suntem dispuşi să devenim ucenicii Fiului Său, Isus Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO