Ca păzitori ai Sabatului, suntem de multe ori acuzaţi că încercăm să ne câştigăm mântuirea prin păzirea Sabatului. Cum putem să răspundem la această acuzaţie?

Reciteşte porunca a patra din Exod 20. Ce ni se spune să facem? Ni se spune să ne odihnim – împreună cu fiii, fiicele, slujitorii, animalele şi străinii din mijlocul nostru – şi nimic mai mult. Şi atunci, cum se face că singura poruncă dedicată odihnei, singura poruncă în care se găseşte cuvântul odihnă, singura poruncă prin care ni se oferă şansa de a ne odihni, a fost transformată în „Noul Legământ” în simbolul universal al faptelor? Porunca a patra, care se referă în mod expres la odihnă, a devenit pentru mulţi simbolul mântuirii prin fapte. Ce este greşit aici?

Sabatul nu este nici pe departe un simbol al faptelor, ci este simbolul biblic veşnic al odihnei pe care a avut-o dintotdeauna poporul lui Dumnezeu în El.

8. Citeşte Evrei 4,9-11. Ce mesaj cu privire la Sabat ni se transmite aici?

Evrei, 4

9 Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10 Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare

Încă dinainte de căderea în păcat a lui Adam şi a Evei şi până la odihna Noului Legământ, pe care o au urmaşii lui Dumnezeu prin lucrarea lui Hristos de răscumpărare, Sabatul a fost mereu o manifestare a odih nei pe care Hristos le-o oferă tuturor. În Matei 11,28-30, Isus ne invită să ne odihnim în El. El ne va da odihnă, iar una dintre expresiile acesteia este ziua de Sabat, valabilă pentru toţi oamenii. Oricine poate să spună că se odihneşte în Hristos: oricine poate să spună că este mântuit prin har. Însă păzirea Sabatului zilei a şaptea este dovada vizibilă a acestei odihne, ilustraţia clară a ceea ce înseamnă să te adăposteşti în harul Său. Odihna noastră săptămânală, când încetăm activităţile obişnuite, reprezintă simbolul odihnei pe care o avem în lucrarea pe care a împlinit-o Isus pentru noi.

Prin faptul că ascultăm de această poruncă, spunem: „Suntem atât de convinşi că suntem mântuiţi prin Hristos, avem atâta încredere şi siguranţă în ceea ce a făcut El pentru noi, încât putem să ne odihnim – într-un mod special – de orice lucrare, deoarece ştim ce a făcut Hristos pentru oameni, prin moartea şi învierea Sa.”

Sabatul este o dovadă şi o demonstraţie cât se poate de reală, de elocventă şi de vizibilă a odihnei pe care o avem în Isus şi în ceea ce El a făcut pentru noi. Nu este nevoie să vorbim despre ea; noi putem să o manifestăm într-un mod în care cei care nu păzesc Sabatul nu o pot face.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO