Citeşte comentariile lui Ellen White cu privire la darea Celor Zece Porunci, în Patriarhi şi profeţi, pag. 303-310, şi relatarea despre modul cum a păzit Isus Sabatul împreună cu ucenicii Lui, relatare care se găseşte în Hristos, Lumina lumii, pag. 281-289.

O altă resursă importantă este următoarea: Walter F. Specht, „The Sabbath in the New Testament” [„Sabatul în Noul Testament], în Kenneth A. Strand, ed., The Sabbath in Scripture and History [Sabatul în Scriptură şi în istorie] (Washington, D.C.: Review and Herald® Publishing Association, 1982), pag. 92-113.

Luaţi în considerare mai ales pasajul acesta: „În relatarea lui Marcu (cap. 2,27), Isus a ridicat după aceea întrebarea cu privire la scopul Sabatului. Sabatul nu era un scop în sine. … El era destinat să fie o binecuvântare pentru om, o zi de odihnă fizică, dar şi o zi consacrată activităţilor spirituale. Fariseii tratau această zi ca şi cum omul ar fi fost creat să slujească Sabatului şi nu Sabatul să îndeplinească nevoile omului. Aproximativ în anul 180 d.Hr., R. Shimon ben Menasya a declarat ceva asemănător: ’Sabatul v-a fost dat vouă, dar voi nu sunteţi supuşi Sabatului.’” – pag. 96

Întrebări pentru discuţie

– La grupă, comparaţi descrierile pe care le-aţi făcut cu privire la ziua „perfectă” de Sabat. Ce poţi să faci ca să atingi acest ideal?
– La începutul studiului de săptămâna aceasta, s-a afirmat că unele dintre regulile şi restricţiile pe care le impunem în Sabat îşi au originea mai mult în tradiţii, decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Discutaţi în cadrul grupei despre câteva exemple de astfel de reguli şi comparaţi-le cu ceea ce spune Biblia.
– Meditează la ideea prezentată în secţiunea de joi. Cum putem să le arătăm oamenilor că odihna specială de care ne bucurăm în Isus prin păzirea Sabatului descoperă prezenţa harului lui Hristos în viaţa noastră? Le-am dat oamenilor motive să-şi facă o impresie greşită în această privinţă? Prin ce anume?

Rezumat: Sabatul este darul oferit omenirii de către Dumnezeu. El este antidotul perfect pentru neliniştea şi stresul lumii de astăzi. Este un timp din săptămână bine delimitat, pe care Dumnezeu l-a „sfinţit” pentru noi. Dacă avem atitudinea adecvată, ziua aceasta poate fi o sursă de odihnă fizică şi spirituală şi un timp de mare bucurie. Exemplul suprem al păzirii Sabatului este Isus, care S-a referit la Sine ca fiind Domnul Sabatului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO