Care este originea vieţii? Unii oameni susţin o evoluţie treptată a existenţei umane, fără intervenţia unui dumnezeu. Alţii acceptă prezenţa unei divinităţi într-un proces lent, derulat pe o perioadă de milioane de ani, în care forme „simple” de viaţă şi-au făcut cumva apariţia şi, ulterior, s-au dezvoltat în organisme mai complexe, inclusiv în fiinţe umane. Teoria aceasta, însă, naşte mai multe întrebări decât răspunsuri (în plus, în Biblie nu există niciun indiciu că Dumnezeu ar fi folosit evoluţia pentru a crea omenirea). În acelaşi timp, în ultimii ani, câţiva cercetători renumiţi au argumentat cu elocvenţă că teoria aceasta cunoaşte o criză profundă. Până şi cei mai puternici susţinători ai gândirii evoluţioniste trebuie să admită că viaţa rămâne încă un mare mister.

Nici aceia care cred că Dumnezeu este Creatorul lumii noastre şi al întregului univers nu au toate răspunsurile. Dar concepţia creaţionistă este mult mai logică şi mai coerentă decât teoria că viaţa a apărut la întâmplare.

1. Ce ne spune revelaţia divină despre originea vieţii? Gen. 2,7; Ioan 1,1-3
_______________________________________________________________________________________________

Ceea ce este adevărat despre misterul vieţii în general este adevărat şi despre viaţa fiecărui om în parte. Cu toate că deţinem multe cunoştinţe ştiinţifice cu privire la procesele implicate în conceperea şi dezvoltarea vieţii umane, fiecare părinte care-şi ţine copilaşul în braţe înţelege în mod intuitiv că viaţa nou-născutului nu este altceva decât un miracol. Convingerea fundamentală a creştinilor este aceea că viaţa – şi în special viaţa umană – este sfântă.

2. Prin ce cuvinte descrie David miracolul vieţii umane şi modul minunat în care este alcătuit corpul omenesc? Ps. 139,13.14
______________________________________________________________________________________________

Dumnezeu ţine lumea în palmele Sale. Acest lucru este valabil pentru întregul univers şi pentru planeta noastră, dar şi pentru fiecare dintre noi; oricine am fi şi oriunde ne-am afla, Dumnezeu ne ţine în palmele Sale. Lui Îi datorăm în întregime viaţa fizică.

Ce importanţă are faptul că Dumnezeu este Creatorul oricărei forme de viaţă, inclusiv al fiinţelor omeneşti? Cum ar trebui să influenţeze concepţia noastră cu privire la originea vieţii atitudinea pe care o avem faţă de pedeapsa cu moartea, avort sau eutanasie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO