Dacă suntem de acord că Îi datorăm existenţa Creatorului nostru, înseamnă că acceptăm şi faptul că suntem datori faţă de El să avem grijă de ceea ce ne-a încredinţat. În Biblie există nenumărate dovezi că Dumnezeu este preocupat de bunăstarea noastră fizică. El Şi-a manifestat grija faţă de copiii lui Israel în repetate rânduri. Le-a dat reguli de alimentaţie sănătoasă şi de igienă. În pustiu, i-a hrănit cu mană. Când a fost foamete în ţară, El a avut grijă de Ilie. Iată numai câteva exemple ale grijii lui Dumnezeu pentru bunăstarea noastră fizică.

Adevărul acesta devine şi mai evident în lucrarea Domnului nostru. Chiar şi în urma citirii superficiale a evangheliilor ne dăm seama că, pentru
Isus, religia era strâns legată de domeniul practic.

3. Cum a avut grijă Isus de bunăstarea fizică proprie şi de bunăstarea fizică a celorlalţi? Citeşte pasajele de mai jos şi gândeşte-te ce implicaţii au ele pentru noi:

– vindecare (Marcu 5)
– odihnă (Marcu 6,30-32)
– alimentaţie (Marcu 6,33-43; îndeosebi v. 34)
– Sabat (Luca 4,16)

4. În ce alte domenii Şi-a manifestat Isus preocuparea faţă de bunăstarea fizică a oamenilor?

Modul în care ne tratăm corpul are de-a face cu isprăvnicia. Fie că este vorba de posesiunile noastre materiale, de timpul nostru, de talentele noastre sau de corpul nostru – toate sunt proprietatea lui Dumnezeu şi, prin urmare, suntem chemaţi, în calitate de ispravnici credincioşi, să avem grijă de aceste daruri. Însă grija faţă de trupul nostru este strâns legată de concepţia biblică despre fiinţa umană. Mulţi creştini cred că noi suntem alcătuiţi dintr- un suflet nemuritor, care locuieşte într-o carcasă muritoare, formată din carne şi sânge. Dar Biblia prezintă omul ca fiind un tot unitar şi inseparabil, alcătuit din trup, suflet şi duh. Astfel, religia noastră se adresează de fapt întregii noastre fiinţe şi nu numai acelui „ceva nemuritor” din noi. Ea are o influenţă asupra tuturor aspectelor existenţei noastre.

Biblia ne arată ce alimente sunt potrivite pentru consum (vezi, spre exemplu, Levitic 11), însă Împărăţia nu stă numai în ce mâncăm şi ce bem (vezi Rom. 14,17). Cum putem să adoptăm o atitudine echilibrată nu doar în ceea ce priveşte dieta, ci în toate aspectele vieţii sănătoase?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO