Speranţa creştină are în vedere viitorul: revenirea lui Hristos; învierea poporului lui Dumnezeu; cerul nou şi pământul nou; veşnicia alături de Dumnezeu. Însă mântuirea este şi o realitate prezentă. Acest tip de speranţă ne deosebeşte de cei care nu au certitudinea că viaţa are un sens şi care nu cred că, în Hristos, omenirea are un viitor etern. Apostolul Pavel ne aduce aminte de schimbarea radicală care are loc atunci când Îl primim pe Isus ca Domn. Atâta timp cât suntem despărţiţi de Hristos, suntem „fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume” (Efes. 2,12). Toate acestea dispar atunci când nu mai suntem departe de Dumnezeu şi când suntem „apropiaţi prin sângele lui Hristos” (v. 13).

3. Cum a descris Isus schimbarea radicală care are loc atunci când „auzim” Cuvântul Său şi credem în El? Ioan 5,24
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Ce fel de viaţă putem avea? Ioan 10,10. Ce înseamnă lucrul acesta şi cum putem trăi împlinirea făgăduinţei?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Cuvântul „viaţă” este un cuvânt-cheie în Evanghelia lui Ioan. În Matei, Marcu şi Luca, acest concept al vieţii se referă în primul rând la viaţa veşnică. „În Evanghelia lui Ioan însă, viaţa se concentrează în mod special asupra realităţii prezente, legate de ceea ce face Isus pentru cei care cred în El. …

Există două secrete pentru a obţine viaţa din belşug. Primul secret este conştienţa că sursa acestei vieţi se găseşte numai în Hristos (Ioan 14,6; 6,33-58; 1 Ioan 5,11.12). Acolo unde este Isus, este viaţă (Ioan 11,25.26). Al doilea secret pentru a obţine viaţa din belşug este credinţa (1,4.12). Prin relaţia continuă cu Isus, oamenii pot primi viaţa care există dintotdeauna în Isus (3,16.36).” – Jon Paulien, The Abundant Life Bible Amplifier: John, pag. 189

Cum ţi-a schimbat Isus viaţa prezentă? Prin ce se deosebeşte viaţa ta actuală de viaţa de dinainte de a-L cunoaşte pe Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO