Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Efes. 6,10-18; Evrei 11; Iacov 2,18.19; 1 Petru 1,3-8.

Sabat după-amiază

Textul de memorizat: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2,8.9)

Credinţa nu trebuie confundată cu convingerea raţională. Credinţa, în sensul ei biblic, nu se bazează în primul rând pe raţiune (chiar dacă nu este arbitrară sau iraţională!); nu se bazează nici pe emoţii (chiar dacă emoţiile au un rol important). Credinţa este o convingere adânc înrădăcinată, care influenţează persoana în întregime. Credinţa este principiul care guvernează viaţa. Credinţa este mijlocul prin care primim făgăduinţele unui Dumnezeu pe care încă nu-L putem vedea, dar care ştim că există.

În Evrei 11,1 găsim definiţia credinţei: ea este o „încredere neclintită”. William G. Johnson, un cercetător specializat în cartea Evrei, ne sugerează că cea mai bună traducere ar fi aceasta: „Credinţa este actul de proprietate asupra lucrurilor nădăjduite, certitudinea a ceea ce nu vedem.” – The Abundant Life Bible Amplifier: Hebrews, pag. 204

Scurtă prezentare a studiului: Credinţa este principiul călăuzitor în viaţa creştinului. Ea ne arată cum să trăim şi cum să ne raportăm la Dumnezeu şi la semenii noştri. Deşi acceptarea doctrinelor la nivel intelectual este importantă, credinţa înseamnă mult mai mult. În săptămâna aceasta, vom dezbate pe larg această temă.

Pentru studiul Bibliei la rând: 2 Samuel 11 – 1 Împăraţi 2

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO