Capitolul „Dragostea lui Dumnezeu faţă de om”, din Calea către Hristos de Ellen G. White; capitolele „Calvarul” şi „S-a sfârşit”, din Hristos, Lumina lumii, care prezintă ultimele clipe din viaţa lui Hristos pe pământ. Cartea Cele patru tipuri de dragoste, scrisă de C. S. Lewis, este un eseu încurajator, care tratează diferitele tipuri de dragoste umană şi divină.

Întrebări pentru discuţie

– Nu putem să rămânem indiferenţi la întrebarea aceasta: Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce există atât de multă suferinţă? Nu numai gradul de extindere a suferinţei îi determină pe oameni să pună la îndoială dragostea lui Dumnezeu, ci şi faptul că ea pare a-i afecta pe oamenii nevinovaţi şi că uneori pare a fi fără rost. Cum răspundem noi, adventiştii de ziua a şaptea, la această întrebare? Cum ne ajută concepţia noastră despre marea luptă să înţelegem tema aceasta dificilă?
– Cum poate cineva să iubească un părinte abuziv, un criminal în serie sau o persoană cu totul egoistă? Cum a putut Isus să-i iubească pe cei care erau cu totul nedemni de dragostea Sa?
– Cum poate cineva să continue să iubească, dacă celălalt nu îi răspunde cu dragoste? Cum a reuşit Isus să-i iubească pe cei care nu I-au răspuns cu iubire?
– Care sunt oamenii marginalizaţi, dispreţuiţi şi oprimaţi din societatea de astăzi? Ce face biserica ta pentru ei? De ce anume ai nevoie, ca să te implici în această lucrare? Dar biserica ta?
– Dragostea adevărată presupune moartea eului, dispoziţia de a renunţa la sine pentru binele altora. Ce trebuie să facem ca să fim dispuşi să renunţăm la noi înşine?
– În afară de cruce, prin ce alte moduri Şi-a manifestat Dumnezeu dragostea faţă de omenire?

Rezumat: Dumnezeu este dragoste. Caracteristica aceasta este temelia caracterului şi a acţiunilor lui Dumnezeu. Dragostea Sa a fost descoperită deja în Vechiul Testament, dar a fost manifestată în mod suprem prin darul Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos, pentru mântuirea noastră. Odată ce ajunge să ştie că Dumnezeu îl iubeşte, creştinul îi răspunde cu dragoste. Dacă mărturisim că suntem ucenicii Domnului Isus Hristos, viaţa noastră va fi caracterizată de o dragoste necondiţionată faţă de Creatorul nostru şi de o dragoste neegoistă faţă de semeni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO