Isus Hristos este Modelul nostru suprem. Dacă ne întrebăm cum ar trebui să fie dragostea noastră, atunci să privim la Mântuitorul. El este Exemplul nostru desăvârşit. Omeneşte vorbind, Hristos avea toate motivele să nu îi iubească şi chiar să îi urască pe mulţi oameni din vremea Lui. Conducătorii spirituali erau atât de invidioşi pe succesul Lui, încât L-au chinuit permanent şi, în cele din urmă, au ajuns să plănuiască să-L elimine. De ce i-a iubit totuşi pe aceşti oameni? Nici rudele Lui nu L-au susţinut întotdeauna. Ucenicii Lui se certau în dese rânduri şi nu şi-au făcut simţită prezenţa atunci când era într-adevăr nevoie. Cum putea să-i iubească în momentele când L-au părăsit cu totul?

În plus, Isus a manifestat iubire şi compasiune îndeosebi faţă de cei dispreţuiţi de conducătorii spirituali ai vremii: bolnavii de lepră, femeile (inclusiv prostituatele), samaritenii, cetăţenii puterii invadatoare şi vameşii.

6. Citeşte următoare pasaje, care arată câteva situaţii concrete în care Isus Şi-a manifestat iubirea faţă de oameni. Luca 17,12-19; Ioan 13,1-17; Ioan 19,25-27. Ce ne spun ele despre felul în care iubeşte Isus? Câţi dintre noi ar putea să iubească aşa ca El?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. În ce fel ar trebui să ne influenţeze viaţa de ucenicie modul în care Şi-a manifestat Isus dragostea în lucrarea Sa? 2 Cor. 5,14; Fil. 2,2

_______________________________________________________________________________________________

Dragostea lui Hristos ne constrânge (traducere din KJV), spune apostolul Pavel (2 Cor. 5,14). Traducerea este oarecum ambiguă, întrucât expresia din limba greacă poate fi tradusă atât cu dragostea care vine de la Hristos, cât şi cu dragostea pe care o avem pentru Hristos. Ambele traduceri sunt corecte din punct de vedere gramatical şi teologic. Când ajungem să înţelegem cât de mult ne iubeşte Hristos, începem să Îl iubim şi să dorim să le vorbim şi altora despre dragostea Lui.

Isus i-a iubit şi pe oamenii pe care cei mai mulţi îi desconsiderau şi îi socoteau, în general, nedemni de iubire. El a căutat să le arate dragoste prin toate mijloacele prin care ei puteau să înţeleagă acest lucru. Cum manifest eu dragoste faţă de persoanele fără adăpost, faţă de oamenii marginalizaţi de societate şi faţă de cei care nu reprezintă în niciun fel valorile mele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO