Studiul 1      28 martie – 3 aprilie

Pentru studiul din această săptămână, citeşte:
Isaia 53; Matei 22,37-39; 1 Corinteni 13; 1 Ioan 3; 1 Ioan 4.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Acum dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (1 Corinteni 13,13)

Este de la sine înţeles ca un studiu care dezbate conceptele-cheie ale credinţei creştine să înceapă cu tema dragostei. Apostolul Pavel subliniază că, oricât de importante ar fi credinţa, nădejdea sau celelalte componente ale creştinismului, esenţială este dragostea. Fără dragoste, nu suntem, după cum spune el, „nimic” (1 Cor. 13,2).

Cu aproape cinci secole înainte de naşterea Domnului Hristos, filozoful grec Sofocle a spus: „Un singur cuvânt ne eliberează de povara şi de durerea vieţii. Cuvântul acesta este dragostea.” Oricât de adevărate ar fi cuvintele acestea, înţeleptul grec nu cunoştea adâncimea dragostei care avea să fie proclamată şi manifestată de Mântuitorul nostru.

Dumnezeu este dragoste. Tot ce este Dumnezeu şi tot ce a făcut El, tot ce face El acum şi ce va face în viitor sunt expresii ale dragostei Sale. Dragostea aceasta este pe cât de înălţătoare, pe atât de dificil de înţeles. Dragostea lui Dumnezeu depăşeşte cu mult ceea ce înţeleg oamenii prin dragoste. Pentru oameni, ea nu este decât un sentiment trecător sau superficial, amestecat de multe ori cu egoism şi lăcomie. Dumnezeu nu numai că are dragoste şi manifestă dragoste. El este dragoste.

Scurtă prezentare a studiului biblic: Dumnezeu Şi-a manifestat dragostea faţă de omenire în nenumărate feluri, însă cea mai grandioasă descoperire a fost făcută la cruce. Ca urmaşi ai lui Isus, noi răspundem dragostei Sale iubindu-ne semenii aşa cum ne-a iubit Hristos pe noi.

Pentru studiul Bibliei la rând: 1 Samuel 17 – 2 Samuel 10

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO