Citeşte capitolul ” Attitudes Toward the Testimonies ”, din cartea Selected Messages , vol.1 .

Opoziţia sau indiferenţa faţă de scrierile lui Ellen White sunt , de obicei , rezultatul: (1)unei citiri insuficient de atente a scrierilor ei , astfel încât să recunoaştem şi să înţelegem învăţăturile ei echilibrate şi complete ;(2)unei înţelegeri greşite a relaţiei corecte dintre scrierile ei şi Sfânta Scriptură; (3)eşecului în a recunoaşte adevărata natură a inspiraţiei divine ;(4)faptului de a nu recunoaşte principiul timpului şi al locului în legătură cu sfatul care a fost dat ;(5)faptului de a nu recunoaşte că sfaturile ei sunt relevante şi astăzi ;(6)faptului de a nu recunoaşte că , deşi au fost date suficiente motive pentru a convinge o inimă sinceră , Domnul nu îndepărtează orice motiv de îndoială;(7)lipsei dispoziţiei de a face un sacrificiu personal în ceea ce priveşte unele obiceiuri sau practici îndrăgite care sunt în dezacord cu sfaturile date în scrierile lui Ellen White .

Cele mai multe împotriviri faţă de Spiritul Profetic ar dispărea dacă : (1)oamenii ar înceta să folosească anumite fraze sau paragrafe preferate ca pe o armă cu care să-i lovească pe ceilalţi ; (2)fiecare ar aplica sfaturile la el însuşi , în loc să încerce să le aplice la cei din jur ; (3)nu am mai cita din scrierile ei fără să ştim exact unde se găseşte citatul şi dacă el există cu adevărat (există prea multe afirmaţii apocrife , puse în seama lui Ellen White ); (4)nu am mai discuta în contradictoriu câte o afirmaţie izolată a ei , fără să fi studiat tot ceea ce a scris pe acea temă (cunoştinţele parţiale pot fi mult mai periculoase decât lipsa de cunoştinţe); (5)am recunoaşte că eşecul oamenilor de a asculta sfaturile pe care le-a dat Ellen White nu are nimic de-a face cu credibilitatea viziunilor şi a instrucţiunilor respective . – Comentariu realizat pe baza lucrării lui Denton E. Rebok , Believe His Prophets (Washington, D.D.: The Review and Herald Publishing Association , 1956), pag.309-312

Întrebări pentru discuţie :

– Discutaţi , în cadrul grupei , despre binecuvântările pe care le-a primit Biserica Adventistă prin lucrarea lui Ellen White . Care sunt câteva dintre citatele voastre preferate ? Ce impact au avut scrierile ei asupra creşterii spirituale a fiecăruia dintre membrii grupei , la nivel personal ? În acelaşi timp , ce discuţii controversate au uneori oamenii cu privire la scrierile ei ? Ce determină aceste probleme şi cum îi putem ajuta pe oameni să le depăşească ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO