I s-a dus vestea în toată Siria ; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri : pe cei îndrăciţi , pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi ; şi El îi vindeca. ” (Mat.4,24)

Gândeşte-te la lucrarea Domnului Hristos când a fost pe pământ . În numeroase ocazii , Isus a săvârşit minuni . Fie transformând apa în vin (Ioan 2,1-11), fie hrănind cinci mii de oameni ,(Mat.14,14-21), vindecând bolnavi (Mat 4,24) sau înviind morţii (Ioan 11,1-45), Isus Şi-a marcat trecerea prin lumea noastră cu minuni – o puternică mărturie a puterii Sale divine .

7. Citeşte în Luca 24,13-27 despre întâlnirea lui Isus cu cei doi ucenici aflaţi în drum spre Emaus . Către ce le-a îndreptat El atenţia , pentru a-i convinge că Isus din Nazaret era , cu adevărat , Mesia ? De ce răspunsul acesta este atât de important pentru noi , în special în contextul darului profetic ?

În ciuda tuturor lucrurilor miraculoase pe care le-a făcut Domnul Hristos cât s-a aflat pe pământ , El  a îndreptat atenţia celor doi ucenici către Cuvântul lui Dumnezeu şi le-a explicat doar pe baza Bibliei adevăruş cu privire la moartea şi învierea Lui şi la semnificaţia acestor evenimente .

Aspectul acesta nu ar trebui să fie trecut cu vederea . De-a lungul anilor , au existat numeroase relatări cu privire la modul minunat , miraculos , în care a lucrat Domnul prin slujirea lui Ellen White . Unele dintre aceste relatări sunt mai uşor de verificat decât altele . Dar , indiferent care ar fi cazul , credinţa noastră în manifestarea acestui dar nu ar trebui să se bazeze pe relatări cu privire la minuni . Deşi minunile îşi au şi ele rolul lor , testul final trebuie să fie întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu şi modul în care se armonizează acest dar cu Biblia . Miracolele sunt bune , dar ele nu pot reprezenta testul final şi nu înseamnă nimic , dacă învăţăturile sunt nebiblice .

Ca şi în cazul inspiraţiei Bibliei , încă există întrebări fără răspuns cu privire la manifestarea darului profetic în viaţa lui Ellen White . Cu toate acestea , darul vorbeşte pentru sine şi este cea mai bună mărturie şi dovadă cu privire la sine . Nici relatările despre minuni şi nici noi nu putem şi nu ar trebui să adăugăm prea mult la aceasta . Există dovezi mai mult decât suficiente pentru ca oricine să poată lua o decizie personală în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la acest dar , în ciuda întrebărilor nelămurite pe care le-am mai putea avea noi , cei care ” privim ca-ntr-o oglindă , în chip întunecos ” (1 Cor.13,12).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO