Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ex. 17,14; 34,27; Lev. 11,1-8; Deut. 6,4-7; Is. 44,8; 49,6.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3,7)

În întreaga istorie biblică, Domnul a lucrat prin profeţii Săi (inclusiv prin aceia care nu au scris nicio carte a Bibliei) pentru a-Şi încuraja, înnobila şi avertiza poporul. Oricât de nepopulare au fost soliile lor uneori sau oricât de des motivele lor au fost greşit înţelese, aceşti oameni au avut în minte un singur scop, o singură ţintă: să aducă binecuvântare şi să fie de folos bisericii lui Dumnezeu. Şi, în mod sigur, lucrurile nu au stat altfel nici în ceea ce o priveşte pe Ellen White şi darul ei profetic.

În această săptămână, ne vom îndrepta atenţia către unele dintre binecuvântările care au venit asupra poporului lui Dumnezeu, prin darul profetic. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, probabil că nu ar fi existat, dacă nu ar fi fost călăuzirea pe care a dat-o Dumnezeu acestei mişcări prin Spiritul Profetic.

O privire asupra studiului

De ce şi cu ce scop l-a ales Dumnezeu pe Israel ca popor deosebit al Său? Cum erau educaţi tinerii din Israel în timpurile Vechiului Testament? Care au fost câteva dintre sfaturile legate de sănătate, pe care li le-a dat Dumnezeu israeliţilor? De ce scriau israeliţii Cuvântul lui Dumnezeu pe uşiorii uşii caselor lor?

Pentru studiul Bibliei la rând: Judecători 1 – 19

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO