Iată câteva linii călăuzitoare în interpretarea scrierilor inspirate:

Pe lângă ceea ce am studiat în această săptămână, noi trebuie (a) să cerem călăuzirea Duhului Sfânt în studierea Cuvântului Său; (2) să ne asigurăm că folosim cele mai bune traduceri; (c) să căutăm acele principii care sunt universale şi să le aplicăm la toţi oamenii, în toate locurile şi în toate timpurile; (d) să fim dispuşi să ascultăm de adevărurile pe care le descoperim; (e) să fim receptivi şi binevoitori să renunţăm la concepţiile anterioare; (f) să ne ferim de interpretările extreme; (g) să conlucrăm cu persoane cu experienţă: şi (h) să ne folosim simţul realităţii, să fim rezonabili.

Poziţia lui Ellen White cu privire la concepţia Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit:

„Nu este nimic atât de ofensator pentru Dumnezeu sau atât de periculos pentru sufletul omenesc, decât mândria şi încrederea în sine. Dintre toate păcatele, acesta este cel mai de plâns şi greu de vindecat. Căderea lui Petru n-a fost deodată, ci treptat. Încrederea în sine l-a făcut să creadă că este mântuit şi astfel, pas cu pas, el a mers tot mai jos pe calea decăderii, până când a ajuns să-L tăgăduiască pe Învăţătorul său. Niciodată nu ne putem pune cu certitudine încrederea în noi înşine sau să ne închipuim, atâta vreme cât suntem aici şi nu în ceruri, că suntem siguri împotriva ispitei. Cei care Îl primesc pe Mântuitorul, oricât de sinceră ar fi convertirea lor, n-ar trebui niciodată să fie învăţaţi să spună sau să considere că sunt mântuiţi. Aceasta este o amăgire. Fiecare trebuie să fie învăţat să aibă nădejde şi credinţă; dar chiar şi atunci când ne predăm pe noi înşine Domnului Hristos şi ştim că El ne primeşte, nu suntem scutiţi de ispite.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 154, 155

Întrebări pentru discuţie:

– Priveşte la întregul context al citatului de mai sus, apoi citeşte doar fraza în care suntem îndemnaţi să nu spunem că suntem mântuiţi. Cât de uşor este să scoţi o declaraţie din context şi să-i dai o cu totul altă interpretare decât cea pe care a intenţionat-o autorul. De ce trebuie să fim întotdeauna atenţi să nu extragem declaraţii din contextul lor? Ce alte exemple poţi da, de oameni care au făcut acest lcuru? De ce lucrul
acesta este o ispită atât de mare?

– Gândeşte-te ce dar preţios am primit prin solia sănătăţii, aşa cum apare ea în scrierile lui Ellen White! De ce mare binecuvîntare putem beneficia, datorită ei, dacă o folosim aşa cum a fost destinată să fie folosită? Ce pericole trebuie să evităm?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO