Pentru studiul din această săptămână , citeşte:Is.65,17;Marcu 1,15;Rom.2,14-16;Ef.2,8.9;Iacov 2,14-26;1 Ioan 5,12.13.

Sabat după-amiază

Text de memorizat:” Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit , în toate Scripturile , ce era cu privire la El.”(Luca 24,27)

Ca adventişti de ziua a şaptea , noi credem ca Ellen White a manifestat darul profeţiei. Cu toate acestea , se ridică întrebarea : Cum să interpretăm scrierile ei ?

Deşi credem că doar inspiraţia , nu şi autoritatea ei , este de acelaşi nivel cu cea a profeţilor Vechiului şi Noului Testament , atunci când interpretăm ceea ce a scris Ellen White trebuie să aplicăm scrierilor ei aceleaşi principii de interpretare pe care le aplicăm Scripturii. Într-adevăr , principiile de interpretare a Bibliei pot fi folosite şi atunci când interpretăm scrierile lui Ellen White , deşi autoritatea Bibliei este mai presus de autoritatea Spiritului Profetic . Ca să folosim o analogie din legistaţia americană : poţi folosi aceleaşi principii pentru interpretarea unei decizii a Curţii Supreme a Statelor Unite , ca şi pentru interpretarea deciziei unui tribunal inferior , dar , în final , decizia Curţii Supreme are autoritatea supremă .

O privire asupra studiului

Care este deosebirea dintre exegeză şi folosirea omiletică a unui text biblic ? De ce este contextul atât de important ? Pot fi mântuiţi şi oameni care nu au auzit niciodată Evanghelia ?Ce deosebeşte Împărăţia harului de Împărăţia slavei ?

Pentru studiul Bibliei la rând : Deuteronom 32 – Iosua 24

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO