Citeşte capitolele „Spiritismul” şi „Poporul lui Dumnezeu salvat” din cartea Tragedia veacurilor de Ellen G. White.

În timpul anilor de început, mulţi dintre pionierii noştri au înclinat balanţa într-o parte sau în cealaltă în ceea ce priveşte predicarea Legii. De aceea, în anul 1890, Ellen White a scris: „Ca popor, noi am predicat Legea până când am ajuns la fel de uscaţi ca dealurile din Gilboa, pe care nu cădea nici rouă, nici ploaie. În Lege, noi trebuie să-L predicăm pe Hristos”. – Review and Herald, 11 martie 1890. La sesiunea Conferinţei Generale de la Minneapolis, în 1888, E. J. Waggoner şi A. T. Jones au făcut exact acest lucru. Rolul soliei lor a fost „să afirme adevărul că singura cale de a obţine neprihănirea este printr-o credinţă vie în Mielul lui Dumnezeu, al cărui sânge s-a vărsat pe crucea Calvarului, ca ispăşire pentru păcatele lumii. Nimeni nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu fără să fie îmbrăcat în haina fără pată a neprihănirii lui Hristos. Această haină nici nu poate fi cumpărată cu argint sau aur, nici nu poate fi obţinută prin fapte bune. Solia aceasta a fost un sunet de trâmbiţă, o chemare la a face din Hristos şi din neprihănirea Sa centrul întregii noastre vieţi şi predicări. Ea a pus un accent deosebit asupra neprihănirii prin credinţă, ca o experienţă personală reală, şi nu ca o simplă teorie” – A. V. Olson, Through Crisis to Victory 1888-1901, Washington, D.C.: Review and Herald Publ. Assoc., 1966, pag. 35. Waggoner a afirmat, de asemenea, că ascultarea omului nu va putea satisface niciodată Legea lui Dumnezeu, că doar neprihănirea atribuită a Domnului Hristos stă la baza acceptării noastre de către Dumnezeu şi că avem în permanenţă nevoie să fim acoperiţi de neprihănirea Domnului Hristos, nu numai în ceea ce priveşte păcatele trecute. Ellen White l-a susţinut cu putere pe Waggoner. Ea a numit prezentările lui „o solie deosebit de preţioasă”. – Mărturii pentru pastori, pag. 91

Întrebări pentru discuţie:

– Există vreo învăţătură a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea care se bazează pe altceva decât pe Biblie? Cu alte cuvinte, există vreo doctrină bazată mai degrabă pe scrierile sau pe afirmaţiile lui Ellen White, decât pe Biblie? Deşi credem în darul profeţiei, de ce trebuie să fim siguri, ca popor, că toate învăţăturile noastre se bazează pe Biblie şi numai pe Biblie? Ce probleme apar dacă ne bazăm pe Ellen White pentru a ne stabili doctrinele? În acelaşi timp, de ce scrierile ei ne sunt atât de folositoare în clarificarea şi în înţelegerea învăţăturii pe care o primim din Biblie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO