Profeţii nu au primit toată lumina lui Dumnezeu deodată. Pe măsură ce au lucrat cu credincioşie ca slujitori ai Domnului, ei au primit mai multă lumină şi au crescut în înţelegere.

4. Ce ne spun textele următoare cu privire la experienţa de creştere spirituală a profeţilor biblici? Dan. 8,27; 9,2; Gal. 2,11-16; 1 Pet. 1,10.

În timpurile biblice, deţinerea darului profetic nu implica o cunoaştere imediată, deplină şi completă a lucrurilor spirituale sau de altă natură. Profeţii primeau o lumină crescândă pe măsură ce istoria se desfăşura, astfel încât să fie în stare să o înţeleagă. În acelaşi timp, ei trebuiau să studieze Scriptura, aşa cum ne ilustrează cazul lui Daniel (Dan. 9,2). În Daniel 8,27, profetul spune: „Eram uimit de vedenia aceasta şi nu o înţelegeam” (RSV). După aproape zece ani, îngerul Gabriel a venit şi i-a explicat semnificaţia deplină a vedeniei (Dan. 9,20-23).

Profeţii ştiau doar ceea ce le descoperea Dumnezeu şi doar acele lucruri le era permis să le prezinte ca pe un „Aşa zice Domnul”. Cum mesajul dat unui profet era adesea completat prin mesajele care le fuseseră date altora, devenea necesar ca profetul să studieze şi să compare diferitele revelaţii, pentru a obţine o perspectivă completă şi echilibrată asupra mesajului primit din Cer.

La fel au stat lucrurile şi cu Ellen White: „Timp de şaizeci de ani, am fost în legătură cu mesagerii cereşti şi am fost în mod continuu învăţată cu privire la lucrurile divine şi cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează permanent, pentru a aduce sufletele, de la rătăcirea căii lor la lumină, în lumina lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 3, pag. 71

De aceea, atunci când comparăm scrierile mai timpurii ale lui Ellen White cu lucrările ei de mai târziu, uneori descoperim că scrierile mai târzii modifică sau extind afirmaţiile şi explicaţiile din scrierile precedente, reflectând o înţelegere mai profundă a mesajelor lui Dumnezeu.

Ellen White nu a fost un teolog sistematic, ci mai degrabă un evanghelist şi un mesager care a comunicat ceea ce i-a arătat Dumnezeu. Înţelegerea ei teologică, deşi bazată pe Scriptură şi susţinută de viziunile pe care le primea, a crescut de-a lungul anilor, pe măsură ce ea a continuat să studieze Scriptura şi a fost deschisă faţă de călăuzirea Duhului Sfânt.

Trebuie să fim atenţi să nu aşezăm atributele lui Dumnezeu, precum omniscienţa asupra mesagerilor Săi. Ce pericol există în a-i considera pe profeţi ca fiind infailibili şi având o cunoaştere deplină a tuturor lucrurilor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO