La câteva luni după căderea Babilonului, în anul 586 î.Hr., Ghedalia,nguvernatorul desemnat de Nebucadneţar, a fost asasinat. Conducătorii şi poporul care rămăseseră în ţară se temeau de represalii din partea babilonienilor, astfel că au hotărât să caute adăpost în Egipt, însă doreau să se asigure că Dumnezeu era de partea lor. Astfel, ei i-au cerut lui Ieremia să-L întrebe pe Domnul în legătură cu planul lor.

2. Care a fost mesajul lui Ieremia şi cum a răspuns poporul la auzirea lui? De ce l-au acuzat ei pe Ieremia şi cine au spus că stătuse la originea sfatului pe care Ieremia declarase că îl primise din partea Domnului? Ier. 43,2-4.

Pentru că nu le-au plăcut instrucţiunile clare, pe care li le dăduse Dumnezeu, unii dintre iudei au pretins că, de fapt, mesajul lui Ieremia venea de la asistentul lui literar, Baruc, şi nu de la Domnul.

Din această perspectivă, este foarte interesant că, mii de ani mai târziu, Ellen White (ca şi Ieremia) a fost uneori acuzată că asistenţii săi literari i-au scris cărţile sau că ea însăşi a plagiat (a copiat în mod ilegal din alte surse) cea mai mare parte din ceea ce a scris. Cu toate acestea, în prefaţa la Tragedia veacurilor, ea a declarat în mod deschis că a folosit şi alte cărţi: „În unele cazuri, acolo unde istoricul a grupat evenimentele, ca să îngăduie pe scurt o vedere cuprinzătoare a subiectului, sau a rezumat amănuntele într-un mod potrivit, cuvintele lui au fost citate. … Relatând experienţa şi punctele de vedere ale acelora care au promovat lucrarea de reformă din zilele noastre, s-au folosit în acelaşi fel lucrările lor publicate”. – pag. 14

Justifică aceasta acuzaţia de plagiat? În anul 1981, Conferinţa Generală i-a cerut unui avocat neadventist, specializat în aspectele legate de copyright [drepturi de autor – n.tr.], să studieze problema. După ce a petrecut peste trei sute de ore cercetând cazul, el a concluzionat: „Ellen White nu a plagiat, iar lucrările ei nu constituie delict/încălcare de copyright”. – Adventist Review, 17 septembrie 1981. Printre motivele date, s-au numărat: în primul rând, faptul că acele cărţi, folosite de Ellen White, nu se aflau sub copyright; în al doilea rând, chiar dacă s-ar fi aflat sub copyright, modul în care Ellen White a folosit expresii şi fraze din acestea nu constituie o încălcare a dreptului de autor (copyright).

De ce, printre cei care se declară a fi copiii lui Dumnezeu, au existat întotdeauna unii care au manifestat ostilitate faţă de mesajele profeţilor? Cercetează-ţi inima; poţi găsi în ea măcar o parte din răspunsul la această întrebare? Explică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO