7. Care sunt câteva dintre profeţiile biblice care s-au împlinit? Is. 44,28; Ier. 25,11; Dan. 9,24-27.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Cu aproape o sută cincizeci de ani înainte de timpul lui Cir, Isaia a profetizat că un împărat, pe nume Cir, avea să-i aducă înapoi pe iudeii din Babilon şi să reconstruiască Templul din Ierusalim. Împlinirea acestei profeţii se găseşte în Ezra 1,1-4.

Ieremia a prezis durata robiei babiloniene, iar Daniel a prezis timpul venirii lui Mesia cu aproape şase sute de ani înainte ca Isus să Se nască. Ambele profeţii stau ca dovadă în ceea ce priveşte inspiraţia Scripturilor.

Şi în ceea ce o priveşte pe Ellen White putem vedea împlinite multe dintre prezicerile ei. De exemplu, pe 12 ianuarie 1861, cu trei luni înainte de izbucnirea Războiului Civil din America, sora White a primit o viziune, în timp ce se afla în Parkville, Michigan, viziune în care i-au fost arătate câmpuri de luptă acoperite de morţi şi de muribunzi. În timp ce relata ceea ce văzuse, ea le-a spus ascultătorilor: „Sunt oameni în casa aceasta care vor pierde fii în acest război.” – Pacific Union Recorder, 7 martie 1912 (Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Years, vol. 1, pag. 463). Nu mai puţin de cinci familii dintre cele prezente acolo, în ziua aceea, şi-au pierdut fiii în Războiul Civil.

În anul 1885, Ellen White a prezis: „Când protestantismul va întinde mâna peste abis, pentru a prinde mâna puterii romane, când ea va întinde mâna peste abis pentru a da mâna cu spiritismul… putem cunoaşte că a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana şi că sfârşitul este aproape.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, pag. 451

La vremea când Ellen White scria aceste cuvinte, protestanţii şi catolicii erau în plin război unii cu alţii. În anul 1885, mişcarea ecumenică era încă departe, în viitor; dar lucrurile s-au schimbat mult de atunci. Un singur exemplu: pe 29 martie 1994, 39 de lideri protestanţi-evanghelici şi romano- catolici au semnat un document intitulat „Evanghelicii şi catolicii împreună: Misiunea creştină în mileniul al treilea” – o uluitoare împlinire a profeţiei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO