Citeşte capitolul „Legea lui Dumnezeu de neschimbat”, din cartea Tragedia veacurilor de Ellen G. White.

„Atunci când bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra unor puncte de doctrină care le sunt comune, vor influenţa statul pentru a impune decretele lor şi pentru a susţine instituţiile lor, atunci America protestantă va face o icoană bisericii Romei, iar aplicarea pedepselor civile asupra disidenţilor va fi rezultatul inevitabil al acestor acţiuni.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 445

Timp de peste o sută cincizeci de ani, adventiştii au avertizat lumea cu privire la o viitoare reconciliere între catolici şi protestanţi – şi aceasta chiar într-o vreme în care toate indiciile politice şi religioase făceau ca o astfel de reconciliere să pară imposibilă. Astăzi, desigur, imposibilul a devenit inevitabil, din moment ce, atât de frecvent, catolicii şi diferite confesiuni protestante se aşază să discute împreună pe marginea unei întregi serii de chestiuni cu privire la care altădată erau în dezacord. Şi chiar mai surprinzător decât aceasta, şi din nou în armonie cu ceea ce a scris Ellen White cu mai bine de un secol în urmă, protestanţii sunt aceia care fac cele mai incredibile compromisuri, toate cu scopul de a ajunge la această unitate cu Roma. Deşi mai sunt multe care încă urmează să se desfăşoare, aceste evenimente conduc către o uimitoare împlinire a profeţiei şi reprezintă încă o dovadă puternică în favoarea darului profetic al lui Ellen White.

Întrebări pentru discuţie:

– În măsura în care este posibil, încearcă să găseşti informaţii în legătură cu climatul religios din America anilor 1800, în special în ceea ce priveşte relaţiile dintre catolici şi protestanţi. Împărtăşeşte ce ai aflat în cadrul grupei, la Şcoala de Sabat, şi apoi discutaţi despre prezicerile pe care le-a făcut Ellen White cu privire la relaţiile dintre protestanţi şi Roma.

– Vorbiţi despre ostilitatea pe care unii oameni o manifestă faţă de religia organizată. Care sunt nemulţumirile lor? Sunt acestea întotdeauna îndreptăţite? Dacă da, ce putem face, ca biserică organizată, pentru a rezolva, pe cât posibil, unele dintre lucrurile care generează această ostilitate?

– În ce fel se poate abuza de scrierile lui Ellen White? Ce principii putem urma, pentru a ne feri să folosim noi înşine în mod greşit acest dar minunat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO