Să îndrume poporul lui Dumnezeu

3. Isus i-a desemnat pe Pavel şi pe ceilalţi apostoli, dintre care unii aveau şi darul profetic, să conducă şi să călăuzească biserica creştină primară. Care sunt câteva dintre domeniile specifice în care Pavel şi apostolii au oferit sfat şi călăuzire pentru biserică? Fapte 6,1-7; 1 Cor. 5,1-5; 7,10-16; Tit 1,5; 1 Ioan 4,1-3.

Conducătorii bisericii primare s-au confruntat cu multe dificultăţi: probleme de imoralitate, de apostazie, de organizarea bisericii şi o mulţime de alte lucruri care consumau timpul şi energia bisericii primare. Profeţii şi apostolii au călăuzit şi îndrumat poporul lui Dumnezeu în armonie cu voinţa descoperită a Domnului.

Şi începutul bisericii noastre a fost marcat de dificultăţi specifice. În timpul primilor 20 de ani ai bisericii noastre, nu a existat o organizaţie a bisericii, astfel că nu existau pastori plătiţi; predicatorii lucrau în alte slujbe, pentru întreţinerea lor şi a familiilor lor. Oricine putea să predice, dacă se simţea îndemnat şi, drept urmare, ereziile prosperau. Mai mult decât atât, clădirile bisericii şi sediul Casei de Editură „Review and Herald” se aflau trecute pe numele unor persoane particulare, lucru care a creat potenţialul pentru apariţia a numeroase probleme. Timp de mulţi ani, James White a îndemnat la stabilirea unei organizaţii, dar fără succes.

Apoi, în anul 1854, sora White a publicat un articol referitor la ordinea bisericii. „Domnul a arătat că ordinea în misiunea evanghelică a fost multă vreme de temut şi neglijată. Trebuie să respingem formalismul; dar, făcând aceasta, nu ar trebui să evităm ordinea. În cer este ordine. Când Hristos era pe pământ, era ordine în biserică, iar după plecarea Sa ordinea a fost respectată cu stricteţe de către apostolii Lui. … Mi-a fost arătată din nou primejdia pe care o reprezintă cei care călătoresc fără a-i fi chemat Dumnezeu. … Am văzut că această uşă la care vine vrăjmaşul pentru a încurca şi necăji turma poate fi închisă. L-am întrebat pe înger cum poate fi închisă. El a zis: ’Biserica trebuie să alerge la Cuvântul lui Dumnezeu şi să se întemeieze pe ordine în lucrarea evanghelică, ordine care a fost trecută cu vederea şi neglijată’.” – Ellen G. White, Scrieri timpurii, pag. 97, 100

A fost nevoie de încă şase ani până când numele bisericii să fie adoptat, în anul 1860, în Michigan. În anul 1861, a fost înfiinţată Conferinţa Michigan, iar în 1863, a fost înfiinţată Conferinţa Generală.

Uneori, oamenii spun că nu vor să facă parte dintr-o biserică organizată. Care sunt avantajele apartenenţei la o structură organizată?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO