2. Care este unul dintre cele mai importante teste pentru a vedea dacă un profet este adevărat sau nu? Is. 8,20. De ce aspectul acesta este atât de important?

Legea (ebraică – torah) este termenul biblic folosit în mod obişnuit în dreptul scrierilor inspirate ale lui Moise (Deut. 4,44; 31,9); mărturia se referă la mărturia profeţilor (2 Cron. 23,11; Ioan 3,32). Cu alte cuvinte, ceea ce spune un profet trebuie să fie în deplină armonie cu ceea ce Dumnezeu a descoperit deja. Deşi profeţii de mai târziu pot să adauge şi alte aspecte sau explicaţii cu privire la Planul de Mântuire, ei nu vor contrazice ceea ce a spus Dumnezeu mai înainte. Caracteristica lui Dumnezeu de a fi neschimbător (Mal. 3,6) se manifestă şi în ceea ce priveşte revelaţiile Sale date oamenilor. În acest sens un exemplu este dat în Ieremia 28. Ieremia a profetizat că Israelul avea să slujească împăratului Babilonului timp de 70 de ani (Ier. 25,11). La câţiva ani de la începerea celor 70 de ani, Hanania, fiul lui Azur, a pretins cu totul altceva: „În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda… Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ’Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului! Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus în Babilon, şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda…’” (Ier. 28,1-4). Pentru că afirmaţiile acestea nu erau în armonie cu ceea ce îi spusese Dumnezeu lui Ieremia mai înainte, Dumnezeu i-a dat lui Ieremia o altă solie: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ’… vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului’. Şi prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea” (Ier. 28,15-17).

Orice profet adevărat a făcut din scrierile profeţilor dinaintea lui punctul de plecare pentru propria sa lucrare. Lucrul acesta este valabil şi în ceea ce o priveşte pe Ellen White. Oricine este familiarizat cu cărţile ei poate confirma că autoarea a folosit din abundenţă Sfintele Scripturi. S-a cufundat în Biblie şi s-a referit în mod constant la textul biblic, iar ceea ce a scris ea este în deplină armonie cu Biblia. Cu toate că nu a fost teolog şi nu a scris niciun comentariu exegetic al Bibliei, mesajul ei este în armonie cu mesajul Scripturii.

De ce deplina armonie cu Biblia, ca autoritate supremă, trebuie să fie testul nostru hotărâtor pentru tot ceea ce este moral, spiritual şi teologic?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO