„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.” (Ioel 2,28)

1. Cum a comunicat Dumnezeu cu oamenii pe care i-a chemat în slujba profetică? Gen. 15,1; Num. 12,6-8; Dan. 7,1.
__________________________________________________________________________________________________

Din Scriptură învăţăm că Dumnezeu a comunicat cu mesagerii Săi, în special prin vise şi viziuni (vedenii). Visele profetice au jucat un rol important în timpul patriarhilor (Gen. 20-41), în lucrarea lui Daniel (Dan. 1-7) şi în vestirea naşterii Mântuitorului (Mat. 1,20; 2,12.19.22). Vedeniile sunt menţionate frecvent în scrierile profeţilor (Is. 1,1; Ezech. 1,1; Dan. 8,1; Obad. 1,1; Naum 1,1) şi în cartea Faptele apostolilor (9,10; 10,3; 11,5; 16,9; 18,9).

În perioada de şaptezeci de ani, cât a slujit ca profet (1844-1915), Ellen White a primit aproximativ două mii de viziuni şi de vise profetice. „Atenţia îmi este adesea îndreptată către scenele care se petrec pe pământ. Uneori, sunt purtată mult înainte, în viitor, şi mi se arată ce are să se întâmple. Apoi, îmi sunt iarăşi arătate lucruri aşa cum au avut ele loc în trecut. După ce revin din viziune, nu-mi amintesc imediat tot ce am văzut şi lucrurile nu îmi sunt foarte clare până când nu încep să scriu; atunci, scena apare din nou înaintea mea aşa cum mi-a fost prezentată în viziune şi pot să scriu în mod liber.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 36

Adeseori, viziunile îi erau date în timp ce se afla în prezenţa altora, care au observat anumite fenomene fizice neobişnuite – nu respira, avea o încordare extraordinară (nimeni nu îi putea mişca membrele) şi era inconştientă de ceea ce se petrecea în jur. Adventişti şi neadventişti au dat mărturie cu privire la caracterul supranatural al viziunilor ei. La Sesiunea Conferinţei Generale din 1893, J. N. Loughborough a spus: „Am văzut-o de aproape cincizeci de ori pe sora White, în timp ce se afla în viziune. Ea a fost examinată în acele momente, când se afla în viziune, de medici pricepuţi şi avem mărturiile lor, în care declară că fenomenul viziunilor ei este mai presus de capacitatea lor de înţelegere.” – General Conference Daily Bulletin, 29 ianuarie 1893

Care a fost experienţa ta, în ceea ce priveşte scrierile lui Ellen White? Ce impact au avut ele asupra vieţii tale spirituale? Ce îţi pot spune ele despre autoare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO