Citeşte capitolul „Cincizecimea”, din cartea Faptele apostolilor, de Ellen G. White.

„Darurile speciale ale Duhului Sfânt nu sunt singurii talanţi despre care ne vorbeşte parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile şi toată destoinicia, fie aceasta înnăscută sau dobândită, naturală sau spirituală. Toate trebuie folosite în serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi trebuie să ne predăm Lui cu tot ceea ce suntem şi avem. Aceste daruri, El ni le dă înapoi curăţite şi înnobilate, spre a fi folosite spre slava Sa şi spre binecuvântarea semenilor noştri.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 328

„Cel care face din săvârşirea de minuni un test al credinţei lui va descoperi că, printr-o serie de înşelăciuni, Satana poate să facă şi el minuni, care vor părea autentice.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 2, pag. 52

„Unele dintre aceste persoane au anumite manifestări pe care le numesc daruri şi spun că Domnul le-a aşezat în biserică. Ei bolborosesc fără înţeles şi numesc aceasta o limbă necunoscută – necunoscută nu numai omului, ci şi Domnului şi întregului cer. Aceste daruri sunt născocite de bărbaţi şi de femei, ajutaţi de marele înşelător. Fanatismul, exaltarea, vorbirea falsă în limbi şi manifestările zgomotoase au fost considerate daruri aşezate de Dumnezeu în biserică. Unii au fost înşelaţi prin acestea.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 1, pag. 412

Întrebări pentru discuţie:

– Parcurgeţi răspunsurile date la întrebarea finală a Studiului de duminică. Ce daruri se manifestă în comunitatea voastră? Cum aţi putea beneficia mai bine de ele?

– Creştinii penticostali cred că vorbirea în limbi este dovada că o persoană este plină de Duhul Sfânt. Conform Scripturii, care este adevărata dovadă a unei vieţi pline de Duhul Sfânt? Vezi Gal. 5,22.23.

– Care sunt câteva dintre manifestările supranaturale care apar frecvent în cultura ta sau în regiunea în care locuieşti? Ce aţi putea face, ca biserică, pentru a-i proteja pe membrii bisericii de a fi înşelaţi de ele şi pentru a-i ajuta pe oamenii din afara bisericii să devină conştienţi de pericolele unor astfel de manifestări?

– Discutaţi pe marginea declaraţiilor lui Ellen G. White din primul citat prezentat mai sus. La ce se referă autoarea, atunci când spune că darurile sunt „curăţite şi înnobilate”? Este posibil ca oamenii să aibă daruri pe care să le folosească în scopuri greşite? Explică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO