Darurile spirituale şi 1 Corinteni 14

Biserica din Corint avea multe probleme: dezbinare, imoralitate, cazuri de judecată civilă între credincioşi, probleme în cadrul căsătoriei şi folosirea necorespunzătoare a Cinei Domnului. O altă problemă era legată de darurile spirituale, în special de folosirea darului limbilor (1 Cor. 14,1-5).

7. Cum s-a manifestat darul limbilor în cartea Faptele apostolilor? Bazându- ne doar pe ceea ce spun aceste texte, ce fel de limbi erau vorbite? Fapte 2,1-11
____________________________________________________________________________________________________

8. Care erau limbile vorbite în biserica din Corint? 1 Cor. 14,1-25.
____________________________________________________________________________________________________

Atunci când aplicăm principiul Scriptura se interpretează pe ea însăşi, care înseamnă că pasajele mai neclare sunt explicate de cele clare, ajungem, inevitabil, la concluzia că limbile din 1 Corinteni 14 sunt de aceeaşi natură cu cele din cartea Faptele apostolilor, în primul rând deoarece cuvântul grecesc glossa este folosit în ambele cărţi pentru a face referire la limbi. Cu alte cuvinte, există dovada că, în ambele locuri, vorbirea în limbi a fost o capacitate supranaturală de a vorbi limbi străine. Unii au înţeles că acest dar se aplică şi în situaţiile în care o persoană care vorbeşte într-o anumită limbă este înţeleasă de cei care ascultă într-o altă limbă sau în alte limbi. În orice caz, dovezile biblice exclud categoric noţiunea vorbirii în limbi de astăzi, în care oamenii bolborosesc limbi neînţelese de nimeni.

În acelaşi timp, Dumnezeu apelează la inteligenţa omului. Oare ar fi posibil ca Domnul, Cel care ne-a avertizat să nu bolborosim precum păgânii (Mat. 6,7), să inspire astfel de zgomote necunoscute şi fără sens? În 1 Corinteni 14,22, vorbirea în limbi trebuia să fie o mărturie pentru cei necredincioşi, ca şi la Cincizecime; şi cum ar putea cineva care rosteşte sunete pe care nimeni nu le poate înţelege să fie un semn, o mărturie pentru cei necredincioşi? Aşa cum arată pasajul din Fapte 2, limbile acestea sunt limbi reale, vorbite cu scopul de a zidi biserica. Mai mult decât atât, darurile spirituale au fost date pentru binele comun (1 Cor. 12,7), excluzând folosirea unui dar doar pentru satisfacţie personală.

Vorbirea în limbi, modernă, numită glosolalie, nu este acelaşi lucru cu darul biblic al limbilor.

Gândeşte-te la cuvintele pe care le rosteşti zi de zi. Câte dintre ele sunt pline de semnificaţie, o vorbire cu rost, şi câte sunt doar tachinări şi vorbe fără sens?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO