Prima persoană din poporul Israel numită „proroc” (sau „profet”) a fost Moise. În legătură cu moartea lui, a fost făcută declaraţia: „În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă” (Deut. 34,10). Avraam a fost părintele naţiunii lui Israel, dar Moise a fost primul profet din istoria lui Israel – un exemplu pentru toţi profeţii care aveau să urmeze după el.

2. Ce ne spun textele următoare cu privire la personalitatea şi la caracterul lui Moise? Ex. 4,10; 32,11-13.32; Num. 12,3; 20,10-12; Evr.11,24-26. Cum ne ajută unele dintre aceste trăsături să înţelegem de ce a fost el potrivit pentru rolul de profet?
___________________________________________________________________________________________________

Prin educaţia pe care o primise în Egipt, prin credinţa lui puternicăîn Dumnezeu şi prin experienţa lui personală cu Cel Atotputernic la rugul aprins (Exodul 3), Moise era bine pregătit pentru a conduce poporul Israel. Din Scriptură ştim că, din cauza repetatelor căderi ale lui Israel, Moise mijlocea constant înaintea lui Dumnezeu pentru întreaga naţiune (Ex. 32,11-13; Num. 14,13-19; 16,46-50), totodată mustrându-i pe copiii lui Israel şi îndemnându-i să fie credincioşi.

După episodul cu viţelul de aur, de la Muntele Sinai (Exodul 32), Moise a petrecut 40 de zile împreună cu Dumnezeu, pe munte. Atunci când a coborât de pe munte, faţa lui strălucea (Ex. 34,28-35). Strălucirea feţei lui Moise era o reflectare a slavei divine (2 Cor. 3,7). Dar acesta nu era singurul motiv. Răzvrătirea legată de viţelul de aur nu fusese îndreptată doar împotriva lui Dumnezeu, ci şi împotriva lui Moise. Dovada acestei comuniuni cu Dumnezeu a avut şi rolul de a-l reaşeza pe Moise în poziţia de conducător al poporului, loc care i se cuvenea de drept. Atunci când poporul şi-a dat seama unde fusese Moise şi în prezenţa Cui stătuse în tot acel timp, rolul său de conducător şi de mijlocitor, care fusese contestat sau cel puţin pus la îndoială, a fost redobândit.

Orice om care este plin de Duhul lui Dumnezeu va reflecta, într-un anume fel, caracterul plin de slavă al lui Dumnezeu. Aceia care trăiesc după voia lui Dumnezeu au un efect de mărturie asupra vieţii celorlalţi, chiar dacă ei, personal, nu sunt conştienţi de lucrul acesta.

Care sunt oamenii care au o relaţie strânsă cu Domnul? Cum se descoperă această relaţie în viaţa lor? Tu cum poţi învăţa să trăieşti mai aproape de Domnul? Care lucruri din viaţa ta te reţin de la o astfel de relaţie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO