Citeşte Ellen G. White, capitolul „O adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu”, din cartea Divina vindecare; capitolul „Dumnezeu în natură”, din cartea Educaţie.

Hristos a venit să înveţe făpturile omeneşti ceea ce doreşte Dumnezeu ca ele să ştie. În înălţimile cerurilor, pe pământ, în întinsul de ape al oceanului, vedem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Toate cele create mărturisesc despre puterea, înţelepciunea şi iubirea Sa. Însă nu de la stele sau ocean, ori din cascadă, putem afla despre personalitatea lui Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Hristos.Dumnezeu a văzut că, spre a ilustra atât personalitatea, cât şi caracte rul Său, era nevoie de o revelaţie mai limpede decât natura. El L-a trimis în lume pe Fiul Său ca să descopere atât natura, cât şi însuşirile nevăzutului Dumnezeu, în măsura în care vederea omenească putea suporta.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, pag. 265

Hristos a descoperit despre Dumnezeu tot ce puteau suporta făpturile omeneşti, fără a fi nimicite. El este Învăţătorul divin, Luminătorul. Dacă ar fi socotit că avem nevoie de alte descoperiri decât cele făcute prin Hristos şi în Cuvântul Său scris, Dumnezeu le-ar fi dat.” – Idem, pag. 266

Biblia este o carte minunată. Este o istorie care deschide înaintea noastră secolele trecutului. Fără Biblie, am fi fost lăsaţi la voia presupunerilor şi a legendelor cu privire la ceea ce s-a întâmplat în veacurile trecute. Ea este o profeţie care ne descoperă viitorul. Este Cuvântul lui Dumnezeu, care ne dezvăluie Planul de Mântuire, arătându-ne calea prin care putem scăpa de la moarte veşnică şi prin care putem dobândi viaţa veşnică.” – Ellen G. White, în Bible Echo, numărul din 1 octombrie 1892, pag. 5

Întrebări pentru discuţie:

– Comparaţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la întrebarea finală a studiului de joi. Ce puteţi învăţa unii de la alţii?
– Dacă Dumnezeu ni Se descoperă prin natură, ce ne spune lucrul acesta cu privire la nevoia de a proteja mediul înconjurător?
– Programaţi, ca grupă, o ieşire în natură, în care să priviţi revelaţia lui Dumnezeu pe această cale. Care sunt acele elemente care dau o mărturie clară cu privire la dragostea şi la puterea Lui creatoare? Care sunt acele aspecte care lasă fără răspuns întrebări importante? De ce natura, oricât de frumoasă ar fi, nu este suficientă pentru a ne descoperi tot ceea ce avem nevoie să cunoaştem?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO