Centrul şi esenţa revelaţiei lui Dumnezeu este persoana Domnului Hristos, Dumnezeu în trup omenesc. Atunci când, în planul lui Dumnezeu, s-a împlinit vremea, Isus S-a „născut din femeie, [S-a] născut sub Lege” (Gal. 4,4 – NKJV). El a trăit în Palestina, timp de aproape treizeci şi trei de ani, a murit pe cruce, a înviat din mormânt şi S-a înălţat la Tatăl Său.

6. Ce ne spun textele următoare cu privire la modul în care revelaţia lui Dumnezeu prin Hristos se deosebeşte de toate celelalte revelaţii despre care am discutat în această săptămână? Ioan 1,14; 3,14; 14,8.9; Col. 2,9; Evr. 1,1.2.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Biblia depăşeşte cu mult revelaţia lui Dumnezeu prin natură. Şi totuşi, niciun raport scris nu poate egala prezenţa personală a Fiului lui Dumnezeu. Biblia este mijlocul (instrumentul) ales de Dumnezeu pentru a împlini planul Său în viaţa noastră. Cu toate acestea, ea nu are o valoare durabilă, dacă o privim doar ca pe o carte de istorie interesantă. Dacă nu ne conduce la Acela pe care ni-L descoperă, studierea Bibliei nu ne va aduce un folos prea mare. Înainte de toate, Biblia a fost scrisă pentru a ne da revelaţia lui Dumnezeu, prezentată lumii prin viaţa şi prin moartea Fiului Său, Isus.

7. Cum ne ajută Ioan 1,9 să înţelegem revelaţia lui Dumnezeu în Hristos?
______________________________________________________________________________________________

Traducerea NIV a Bibliei suprinde mai bine ideea exprimată aici: „Adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venea în lume”. Aceasta nu înseamnă că orice om primeşte această lumină, ci doar că, dacă un om este luminat, acea lumină nu poate veni decât de la Isus (Fapte 4,12). Adevărata Lumină străluceşte asupra întregului neam omenesc, dar mulţi nu o vor accepta (Ioan 1,10-12), aşa cum Isus a murit pentru toţi oamenii, dar nu toţi vor fi mântuiţi.

Cât de bine Îl cunoşti pe Isus? Dacă cineva ţi-ar spune: „Vorbeşte-mi despre Isus, cum este El şi ce poate face pentru mine”, ce i-ai spune şi de ce? Fii pregătit să-ţi împărtăşeşti răspunsul în cadrul grupei, în Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO