Principala caracteristică pe care creştinismul susţine că o are este aceea de a fi o religie revelată, a cărei origine se găseşte în Scriptură. Pe parcursul primelor milenii ale existenţei umane, Dumnezeu S-a revelat pe Sine oamenilor, prin vise, prin viziuni (vedenii) sau prin manifestări (arătări) divine. Începând din timpul lui Moise (secolul al XV-lea î.Hr.), multe dintre aceste revelaţii au început să fie scrise. Drept urmare, astăzi avem în Biblie 66 de cărţi, conţinând toată cunoştinţa necesară pentru mântuire.

5. Ce ne spun textele următoare cu privire la Biblie?

Mat. 1,22; 2,15.17; 4,14 ________________________________________________________________________
Ioan 20,30.31 _________________________________________________________________________________
2 Tim. 3,16 ___________________________________________________________________________________

Biblia are mai multe caracteristici care ar trebui să ne atragă atenţia:

1) Unitatea ei: La prima vedere, Biblia pare să fie doar o colecţie de scrieri ale literaturii antice. Cu toate acestea, dacă luăm în considerare faptul că a fost scrisă de aproximativ 40 de autori, de-a lungul unei perioade de 1.600 de ani, unitatea ei este uimitoare. Planul de Mântuire este descoperit progresiv, de la Geneza la Apocalipsa. În tematica Bibliei există unitate şi în învăţătura ei, o deplină armonie: doctrinele Vechiului şi ale Noului Testament sunt aceleaşi.

2) Istoria pe care o prezintă: Vechiul Testament cuprinde cea mai veche istorie a vreunui popor al lumii. William F. Albright, cel mai mare arheolog al secolului XX, scria: „Tradiţia naţională ebraică le întrece pe toate celelalte prin tabloul clar al originilor ei tribale şi familiale. În Egipt şi în Babilonia, în Asiria şi în Fenicia, în Grecia şi în Roma, căutăm în zadar după ceva de felul acesta. Nu este nimic cât de cât comparabil în tradiţia popoarelor germanice. Nici India şi nici China nu pot oferi ceva asemănător.” – The Biblical Period from Abraham to Ezra, pag. 27

3) Modul uimitor în care a supravieţuit de-a lungul timpului: Comparativ cu alte scrieri antice, Biblia are mai multe manuscrise decât oricare altă piesă a literaturii clasice, şi aceasta în ciuda numeroaselor încercări timpurii ale împăraţilor romani de a o distruge.

Motivul acestui fenomen este Duhul Sfânt, adevăratul Autor al Cuvântului lui Dumnezeu, Cel care i-a inspirat pe toţi autorii omeneşti. El a avut grijă ca toţi istoricii biblici să prezinte un tablou clar şi exact şi a vegheat asupra istoriei Bibliei şi asupra păstrării ei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO