5. Ce ne spune Biblia despre modul în care va fi rezolvată, în final, problema păcatului? Apoc. 20,11-15; 22,3-6

Speranţa biblică străbate universul şi anticipează momentul în care împăcarea obţinută prin sângele Mielului va atinge dimensiuni universale. Acest lucru va avea loc la sfârşitul celor o mie de ani, când cei nelegiuiţii sunt aduşi la viaţă şi când Satana se va pregăti să lupte împotriva lui Dumnezeu şi împotriva poporului Său, într-un ultim efort de a obţine supremaţia pe care şi-a dorit-o întotdeauna. Însă, după cei o mie de ani, când cei răscumpăraţi vor fi primit răspunsuri la toate întrebările, vrăjmaşii lui Dumnezeu se vor confrunta cu raportul păcatului şi al răzvrătirii lor. Atunci concluzia la care a ajuns familia cerească în timpul perioadei de reflecţie din împărăţia de o mie de ani va coincide cu cea la care au ajuns forţele răului pe pământ. Acolo, înaintea tronului lui Dumnezeu, dreptatea şi dragostea Sa vor fi recunoscute în mod deschis de toţi, inclusiv de Satana, de îngerii lui şi de cei pierduţi, care vor recunoaşte înaintea tuturor şi de bunăvoie că au luptat pentru o cauză greşită. Ei vor mărturisi că Dumnezeu este drept, vor accepta că Hristos este Domnul şi vor primi condamnarea divină pronunţată împotriva lor de Cel neprihănit (Fil. 2,9- 11), acceptând astfel că merită moartea. Acesta este verdictul la care a ajuns poporul lui Dumnezeu în urma judecăţii din timpul celor o mie de ani. În sfârşit, tot universul revine la pacea desăvârşită: forţele răului trebuie eradicate. În momentul acela, universul va fi curăţit de orice urmă de îndoială cu privire la dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu şi toate fiinţele inteligente se vor uni să laude dragostea şi dreptatea lui Dumnezeu.

Dovezile împotriva celor pierduţi vor fi atât de copleşitoare, încât până şi „Satana vede că răzvrătirea l-a făcut nedemn pentru cer. El şi-a folosit şi dezvoltat capacităţile ca să se războiască cu Dumnezeu. Curăţia, pacea şi armonia cerului ar fi pentru el cea mai mare tortură. Acuzaţiile lui împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Acuzaţiile pe care a încercat să le arunce asupra lui Iehova se întorc
acum asupra lui însuşi. Iar acum, Satana se pleacă şi mărturiseşte justeţea sentinţei primite… Având înainte toate datele marii lupte, universul întreg, atât fiinţele loiale, cât şi cele răzvrătite, declară în unanimitate:
„Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor
”. – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 670, 671

Cum poţi învăţa să ai încredere în făgăduinţa din 1 Corinteni 4,5?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO