Puterile răului şi cei nelegiuiţi sunt judecaţi

4. Când şi cum va trata Dumnezeu păcatul din cei care s-au răzvrătit împotriva Lui? 1 Cor. 4,5; 6,3; Apoc. 20,1-4

Rezolvarea problemei păcatului are loc în etape, din cauza complexităţii ei şi pentru că Dumnezeu vrea să arate universului întreg că El este drept. Mai întâi de toate, în Biblie, mileniul este un eveniment indispensabil, care va conduce la o descoperire a dreptăţii lui Dumnezeu şi care va avea ca rezultat împăcarea deplină a tuturor lucrurilor din cer înaintea întregului univers şi de pe pământ (Col. 1,20).

Mileniul este indiciul că, la revenirea lui Hristos, universul nu este încă pregătit pentru nimicirea păcătoşilor nepocăiţi, a lui Satana şi a îngerilor lui căzuţi. Desfiinţarea unei părţi din creaţiunea lui Dumnezeu trebuie să aibă loc la momentul potrivit, când va avea drept consecinţă vindecarea universului şi refacerea armoniei desăvârşite. În caz contrar, consecinţa ar putea fi o divizare mai profundă decât cea dintâi, al cărei autor a fost Satana. Mileniul este perioada de timp necesară pentru ca universul să înţeleagă soluţia adoptată de Dumnezeu la marea luptă.

În al doilea rând, mileniul este o perioadă de reflecţie şi analiză pentru tot universul. Atât cei mântuiţi, cât şi Satana vor revedea în această perioadă rezultatele marii lupte. Satana şi îngerii lui, captivi pe o planetă pustie, vor avea suficient timp să se gândească la ceea ce au făcut. Satana şi îngerii lui vor reflecta împreună la consecinţele răzvrătirii lor împotriva guvernării iubitoare a lui Dumnezeu. Această perioadă de introspecţie va contribui la restabilirea armoniei universului.

În al treilea rând, cercetarea din cer are loc în cadrul judecăţii celor nelegiuiţi (1 Cor. 6,2-3; Apoc. 20,4). Cei răscumpăraţi se vor alătura curţii cereşti de judecată şi vor participa la cercetarea vieţii celor care au stăruit în răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. Ei vor domni cu Hristos timp de o mie de ani, în sensul că vor participa cu El la judecată. Ei vor sta în sala tronului universului ca martori ai faptului că Dumnezeu a făcut tot ce s-a putut pentru a-i mântui pe păcătoşii pocăiţi şi că acum cei pierduţi trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile lor. Pe scurt, cu toţii vom fi convinşi de dreptatea hotărârii finale a lui Dumnezeu cu privire la cei pierduţi.

Ce ne spune despre caracterul lui Dumnezeu faptul că El doreşte ca acest proces să fie cunoscut de toţi înainte de distrugerea finală a celor pierduţi? Cum poţi să aplici această cunoaştere a caracterului lui Dumnezeu în viaţa ta? Poţi avea încredere în El, în toate lucrurile, indiferent cât de neînţelese par ele acum?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO