Mijlocirea lui Hristos în Sanctuarul ceresc

4. Ce ne spun textele următoare despre lucrarea lui Hristos pentru noi în ceruri, în calitate de Mijlocitor? Ioan 16,23.24; Fapte 5,31; Efes. 1,3; 2,18; Evr. 1,2; 4,16; 13,20.21

Dacă moartea lui Hristos nu poate fi despărţită de învierea Sa, nici încoronarea şi mijlocirea Sa după înviere nu pot fi despărţite. Scopul imediat al învierii era numirea Sa ca Mare Preot al nostru. Isus Şi-a încheiat lucrarea de ispăşire pe cruce şi acum este Împărat şi Preot în Sanctuarul ceresc. Trecerea de la umilinţă la înălţare ne dezvăluie un alt aspect al lucrării Sale de răscumpărare. Aceasta nu vine în contradicţie cu încheierea marcată de moartea Sa ispăşitoare (Evr. 10,12), ci ne descoperă mai multe beneficii ale ei.

Hristos a început lucrarea de mijlocire imediat după încoronare, şi acest eveniment a avut o influenţă directă asupra bisericii. Ca rezultat al acestei lucrări de mijlocire, „[ucenicii] lui Hristos care lucrează şi suferă pe pământ sunt primiţi în Cel Preaiubit. Înaintea îngerilor cereşti şi a reprezentaţilor lumilor necăzute, ei sunt declaraţi neprihăniţi.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 834. Această îndreptăţire a urmaşilor lui Hristos în ceruri a fost imediat însoţită de revărsarea Duhului Sfânt. Isus le-a făgăduit ucenicilor că Îl va ruga pe Tatăl să le trimită un alt Mângâ ie tor (Ioan 14,16.17), iar la Cincizecime, Petru a declarat că revărsarea Duhului Sfânt este un semn că Hristos Şi-a început lucrarea de mijlocire în favoarea celor care cred în El (Fapte 2,33).

Vestea bună este că Isus mai lucrează încă în favoarea poporului Său. Petru a declarat că Hristos trebuie să rămână în ceruri „până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.” (Fapte 3,21). Există profeţii care încă nu s-au împlinit, iar după împlinirea lor, lucrarea lui Hristos înaintea Tatălui se va încheia. Refacerea finală urmează să aibă loc în viitor; iar lucrarea de mijlocire a lui Hristos va continua până atunci. Istoria mântuirii nu s-a încheiat: ne aflăm între învierea şi revenirea Sa. Între aceste două evenimente, El mijloceşte, iar biserica Sa îşi îndeplineşte misiunea.

5. Ce semnificaţie au simbolurile din Apocalipsa 8,2-5?

Acest pasaj ne vorbeşte despre lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Ce speranţă îţi inspiră el pentru situaţiile când ai impresia că Dumnezeu nu îţi poate primi rugăciunile?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO