Refacerea legăturii dintre Dumnezeu şi om

3. Ce dovezi avem că Hristos nu era numai Dumnezeu, ci şi om? Mat. 26,38; Luca 2,40; Gal. 4,4

Filozofia greacă antică considera că trupul omenesc este rău în sine, o temniţă a sufletului. Adoptând această concepţie, unii dintre primii creştini au ajuns la concluzia că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut să vină într-un trup material, ci doar se părea că a luat trup omenesc. Totuşi, Noul Testament arată cât se poate de clar că Isus a fost o fiinţă omenească reală. El S-a născut dintr-o femeie, a crescut şi S-a dezvoltat ca orice copil, a învăţat să asculte (Evr. 5,8), a suferit şi a murit (Mat. 26,38; Luca 23,46). De asemenea, Biblia ne arată clar că Isus era divin, Dumnezeu în trup omenesc (Ioan 1,1.2.14; Evr. 1,3). Realitatea unirii umanului cu divinul în Hristos este indispensabilă pentru ispăşire.

De ce? Întrucât, după căderea în păcat, Adam şi Eva şi toţi urmaşii lor s-au despărţit de Dumnezeu, o despărţire care le ameninţa existenţa. Pentru că, prin puterea lor, oamenii nu aveau cum să refacă legătura cu El, Domnul a luat iniţiativa şi a refăcut relaţia cu oamenii, reunindu-Se cu ei prin întrupare, când Dumnezeu a devenit om. Hristos a devenit „locul” în care divinul s-a intersectat cu umanul, unindu-se pentru totdeauna. La întrupare, „divinul şi umanul s-au unit în mod tainic, iar omul şi Dumnezeu au devenit una.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 30 iulie 1896. Unirea aceasta a fost mai profundă decât unirea care a existat iniţial între Dumnezeu şi oameni.

4. Ce ne spune Pavel despre Domnul Isus şi ce înseamnă aceasta? 1 Cor. 15,45

Prin Isus Hristos, neamul omenesc a avut parte de un nou început – făpturi noi (2 Cor. 5,17), oameni noi, uniţi cu Dumnezeu. Isus este Creatorul şi Căpetenia lor. Ei vin la existenţă prin noul Adam, despărţindu-se de cei care sunt urmaşii primului Adam, cel căzut, care s-au îndepărtat de Dumnezeu şi care se îndreaptă spre pieire (1 Cor. 15,22). Singura speranţă pentru toţi era Dumnezeul întrupat, în care divinul şi umanul s-au unit prin legăturile veşnice ale dragostei. Prin Hristos, fiecare om care doreşte acest lucru poate fi adus în armonie desăvârşită cu Dumnezeu.

Priveşte într-o noapte cerul înstelat. De ce ar trebui să-ţi schimbe viaţa adevărul extraordinar despre Puterea care a creat toate stelele pe care le vezi (şi nu numai atât) şi care a luat asupra Sa natura omenească (şi care a murit pentru tine în această natură!)?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO