1. Ce ne spun următoarele versete despre rolul sanctuarului în experienţa şi în viaţa israeliţilor ? Exod 25,8.22;29,42.43;Ps.28.2;132,7;138,2

_________________________________________________________________________________

Sistemul israelit al jertfelor avea în centru sanctuarul , locaşul pământesc al lui Dumnezeu. El era în Israel centrul vieţii şi al sfinţeniei . Dumnezeu trata problema păcatului în acel spaţiu special . El le-a poruncit israeliţilor să construiască un altar în curtea sanctuarului . Pe acest altar trebuia adus sângele jertfei , ca să se facă ispăşire pentru popor (Lev.17,11). Sângele , simbolul vieţii, îi aparţinea lui Dumnezeu şi trebuia să Îi fie restituit acolo , pe altar .

În Planul de Mântuire , viaţa animalului înlocuia viaţa păcătosului pocăit , iar Dumnezeu primea moartea animalului nevinovat în locul morţii păcătosului . Altarul era un simbol al prezenţei lui Dumnezeu (Ps.43,4) şi , prin primirea jertfei , Dumnezeu Îşi asuma responsabilitatea pentru păcatul celui ce o adusese . Cu alte cuvinte , Domnul le spunea israeliţilor astfel :”Dacă aţi păcătuit şi vreţi să scăpaţi de această putere înrobitoare , aduceţi-l la Mine , în locaşul Meu , iar Eu mă voi ocupa de el . Aduceţi păcatul la Mine !” Israeliţii plecau din sanctuar binecuvântaţi de Domnul şi îndreptăţiţi prin harul Său (Ps.24,3-5;118,26).

Toate acestea erau simbolurile lucrării lui Isus , adevăratul Mare Preot . Sanctuarul ceresc este locaşul lui Dumnezeu din univers şi locul în care domneşte ca Împărat al universului , însă , în acelaşi timp , este şi locul în care este rezolvată şi problema păcatului . Crucea a fost altarul pe care a fost adusă jertfa pentru noi . Astăzi , Dumnezeu ne spune :” Dacă vreţi să fiţi liberi de păcat şi dacă vreţi să fiţi iertaţi , veniţi la altarul de jertfă , unde Fiul Meu a plătit pedeapsa pentru păcatele voastre ! ”

Cineva a întrebat : ‘‘ De unde ştiu cum este Dumnezeu în realitate ? ” Prietenul lui i-a răspuns :Priveşte spre cruce , la Isus , care a murit pentru păcatele omenirii ” . Ce ne spune crucea despre cum este Dumnezeu în realitate ? Ce speranţă şi încurajare găseşti în această descoperire a lui Dumnezeu ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO