Îndepărtarea păcatului şi a necurăţiei

6. Care era rolul preotului şi care era rolul individului în ritualurile descrise în versetele următoare? Lev. 4,5-7.28-31
__________________________________________________________________________________

Dacă dorim să înţelegem jertfele de ispăşire, trebuie să ţinem cont de câteva ritualuri importante. Când aducea animalul de jertfă la sanctuar, păcătosul pocăit îşi punea mâna pe capul animalului şi se apleca peste el. În jertfele zilnice, punerea mâinii pe jertfă era asociată cu făgăduinţa că „va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el” (Lev. 1,4), arătând faptul că păcătosul se identifica în întregime cu animalul de jertfă. Animalul de jertfă îl înlocuia în acel moment înaintea lui Dumnezeu, purtând păcatul pe care îl săvârşise omul.

Animalul de jertfă era înjunghiat de obicei de persoana care îl aducea, deşi mai existau şi excepţii (Lev. 1,14.15; 5,8). Acest fapt este deosebit de semnificativ, dacă ne gândim la starea de vinovăţie şi de înstrăinare în care se găseau păcătoşii pocăiţi. Din cauza călcării legământului, păcătoşii se îndreptau către moarte, însă moartea era preluată de animalul de jertfă, şi nu de păcătosul pocăit, a cărui viaţă era astfel cruţată de Dumnezeu. Păcatul nu putea fi separat de pedeapsă. Transferul păcatului presupunea transferul pedepsei. Acest lucru şi-a găsit împlinirea la moartea lui Hristos pe cruce, când păcatul nostru a fost transferat asupra Lui şi când El a suferit moartea pe care o meritam noi.

Pe lângă punerea mâinii şi pe lângă moartea animalului, mai exista şi ritualul aducerii sângelui, şi în acelaşi timp a păcatului, în interiorul sanctuarului. În unele cazuri, sângele era stropit în interiorul cortului (Lev. 4,6), iar alteori se ungeau cu el coarnele altarului pentru jertfe (vers. 30). Când nu era adus în sanctuar în acest fel, păcatul era transferat prin intermediul preotului. În acele ocazii, preotul trebuia să mănânce carnea jertfei pentru păcat, luând în acest fel asupra lui păcatul poporului (Lev. 10,17). Dumnezeu Îşi asuma responsabilitatea pentru păcatul săvârşit de păcătoşii pocăiţi. Acest ritual arăta spre lucrarea de Mare Preot, pe care avea să o împlinească Hristos în favoarea noastră.

Gândeşte-te la semnificaţia acestor jertfe şi la ceea ce simbolizau ele: moartea lui Hristos în locul nostru, pentru păcatele noastre. Cum ar trebui să ne schimbe moartea Sa viaţa noastră zilnică? Mai mult decât atât, ce efect ar trebui să aibă moartea Sa asupra vieţii tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO